Udvalgets overordnede opgaver

 • Samarbejde med boligorganisationerne bl.a. om udviklingen af den boligsociale indsats, indsatsen mod fattigdom og negativ social arv
 • Tilsyn med boligorganisationer og selvejende institutioner mfl. i henhold til lovgivning om offentligt støttet boligbyggeri
 • Aftaler med boligorganisationerne om anvisning og boligsociale aktiviteter
 • Den generelle socialpsykiatriske indsats for udsatte borgere i samarbejde med civilsamfund, Handicaprådet, pårørende mfl.
 • Rådgivning og støtte mv. samt ydelser efter serviceloven til børn, unge og voksne med særlige behov
 • Tilbud til børn og unge oprettet efter den sociale lovgivning, herunder tilsvarende private og selvejende institutioner, som byrådet har indgået driftsoverenskomst eller anden aftale med
 • Tilbud til voksne med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne eller særlige behov, herunder dag- og døgntilbud, socialpædagogiske tilbud og specialiserede uddannelses- og beskæftigelsestilbud samt tilsvarende selvejende og private tilbud, som byrådet har indgået driftsoverenskomst eller anden aftale med
 • Styrket samarbejde med pårørende
 • STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)
 • Lov om aktiv socialpolitik kapitel 10, om hjælp til husleje, sygebehandling, børn og flytning
 • Samarbejdet med Frivilligcenter herunder partnerskabsaftale
 • Mindre indvendig vedligeholdelse af bygninger samt tilknyttede udearealer under udvalgets område
 • Inddragelse og høring af borgere og brugere, samt brugerundersøgelser inden for udvalgets område

Nærmere beskrivelse af udvalgets opgaver findes i Styrelsesvedtægten

Du kan finde udvalgets forretningsorden her.

Udvalgets medlemmer

Hasan Yilmaz (A),formand
Jesper Dyhrberg (F), næstformand
Jesper Larsen (V)
Bettina Ugelvig (A)
Yuying Chen (C)

Mødedatoer for 2024

17. januar 2024
07. februar 2024
10. april 2024
08. maj 2024
14. august 2024
04. september 2024
06. november 2024
27. november 2024

Alle møder afholdes kl. 08.00 – 10.00

Medlemmer af Handicap, Social og Psykiatri 2023
Handicap, Social og Psykiatri
Furesøbad, sommer

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Plakat Og Folder I Holder

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.