Udvalgets overordnede opgaver

 • Samarbejde med boligorganisationerne bl.a. om udviklingen af den boligsociale indsats, indsatsen mod fattigdom og negativ social arv
 • Tilsyn med boligorganisationer og selvejende institutioner mfl. i henhold til lovgivning om offentligt støttet boligbyggeri
 • Aftaler med boligorganisationerne om anvisning og boligsociale aktiviteter
 • Den generelle socialpsykiatriske indsats for udsatte borgere i samarbejde med civilsamfund, Handicaprådet, pårørende mfl.
 • Rådgivning og støtte mv. samt ydelser efter serviceloven til børn, unge og voksne med særlige behov
 • Tilbud til børn og unge oprettet efter den sociale lovgivning, herunder tilsvarende private og selvejende institutioner, som byrådet har indgået driftsoverenskomst eller anden aftale med
 • Tilbud til voksne med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne eller særlige behov, herunder dag- og døgntilbud, socialpædagogiske tilbud og specialiserede uddannelses- og beskæftigelsestilbud samt tilsvarende selvejende og private tilbud, som byrådet har indgået driftsoverenskomst eller anden aftale med
 • Styrket samarbejde med pårørende
 • STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)
 • Lov om aktiv socialpolitik kapitel 10, om hjælp til husleje, sygebehandling, børn og flytning
 • Samarbejdet med Frivilligcenter herunder partnerskabsaftale
 • Mindre indvendig vedligeholdelse af bygninger samt tilknyttede udearealer under udvalgets område
 • Inddragelse og høring af borgere og brugere, samt brugerundersøgelser inden for udvalgets område

Nærmere beskrivelse af udvalgets opgaver findes i Styrelsesvedtægten

Du kan finde udvalgets forretningsorden her.

Udvalgets medlemmer

Matilde Powers (A),formand
Jesper Dyhrberg (F), næstformand
Musa Harmanci (V)
Sussy Sara Hasle Hansen (A)
Yuying Chen (C)

Mødedatoer for 2022

Onsdag den 17. august, kl. 08.00 - 10.00
Onsdag den 7. september, kl. 08.00 - 10.00
Onsdag den 2. november, kl. 08.00 - 10.00
Onsdag den 30. november, kl. 08.00 - 10.00

Medlemmer af Handicap, Social og Psykiatri 2021 - 2025
Furesøbad, sommer

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Plakat Og Folder I Holder

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.