Udvalgets overordnede opgaver

 • Dagtilbud og dagpleje, herunder selvejende dagtilbud, som byrådet har indgået driftsoverenskomst med og private dagtilbud underlagt byrådets tilsynsforpligtelse efter dagtilbudsloven
 • Særlige dag- og klubtilbud efter serviceloven
 • Tidligt forebyggende indsats, herunder pædagogisk og psykologisk rådgivning og vurdering (PPR) samt anden specialpædagogisk indsats
 • Sundhedspleje
 • Kommunal tandpleje til børn og unge samt omsorgstandpleje
 • Opgaver vedrørende folkeskolen, herunder FFO
 • Opgaver vedrørende private fritids- og klubtilbud, som Byrådet har indgået aftale med
 • Specialundervisning, herunder inklusion
 • To-sprogs indsatsen inden for udvalgets område
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • Ungdomsskole
 • Tilbud om ungdomsuddannelse
 • SSP (samarbejde mellem Sociale myndigheder, Skole og Politi)
 • Ungdomsuddannelsesrettede aktiviteter og samarbejde med erhvervsliv og erhvervsskoler
 • Forberedende Grunduddannelse
 • Transport af skolebørn med særlige behov
 • Mindre indvendig vedligeholdelse af bygninger samt tilknyttede udearealer under udvalgets område
 • Inddragelse og høring af borgere og brugere, samt brugerundersøgelser inden for udvalgets område

Nærmere beskrivelse af udvalgets opgaver findes i Styrelsesvedtægten

Du kan finde udvalgets forretningsorden her.

Udvalgets medlemmer

Muhammed Bektas (A),formand
Anders Medum Groth (B), næstformand
Rikke Blak-Kristiansen (C)
Jesper Dyhrberg (F)
Bettina Ugelvig (A)

Mødedatoer for 2022

Tirsdag den 16. august, kl. 16.00 - 18.00
Tirsdag den 6. september, kl. 16.00 - 18.00
Tirsdag den 4. oktober, kl. 16.00 - 18.00
Tirsdag den 1. november, kl. 16.00 - 18.00
Tirsdag den 29. november, kl. 16.00 - 18.00

Medlemmer af Børn og Skole 2021 - 2025
Furesøbad, sommer

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Plakat Og Folder I Holder

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.