Udvalgets overordnede opgaver

Administration af:

  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Lov om aktiv socialpolitik (dog ikke kapitel 10)
  • Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel
  • Pensionsloven, herunder afgørelser om pensionsydelser inden for førtidspensionsområdet, og lov om individuel boligstøtte
  • Lov om aktiv socialpolitik kapitel 10 om hjælp i særlige tilfælde indsat
  • Beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser knyttet hertil (dog ikke §§ 35- 39)
  • Målrettet indsats for integration af udsatte unge
  • Kommunens overordnede integrationspolitik, herunder initiativer, der sikrer at borgere med anden etnisk baggrund end dansk får mulighed for at deltage på lige fod i skole-, arbejdes-, fritids- og kulturlivet i Furesø Kommune
  • Lov om danskundervisning til voksne udlændinge

Nærmere beskrivelse af udvalgets opgaver findes i Styrelsesvedtægten

Du kan finde udvalgets forretningsorden her.

Udvalgets medlemmer

Helle Vallentin (Ø), formand
Niels Bjerre Degn (A),næstformand
Rikke Blak-Kristiansen (C)
Sussy Sara Hasle Hansen (A)
Yuying Chen (C)

Mødedatoer for 2024

18. januar 2024 kl. 16:00 – 18:00
06. februar 2024 (tentativt) – Afh. ikke
09. april 2024
07. maj 2024
13. august 2024
03. september 2024
05. november 2024 (tentativt)
26. november 2024

Alle møder (undtagen mødet i januar) afholdes kl. 18.30 – 20.30.

Medlemmer af Beskæftigelse og Erhverv 2023
Beskæftigelse og Erhverv 2023
Furesøbad, sommer

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Plakat Og Folder I Holder

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.