Udvalgets overordnede opgaver

  • Tilbud til ældre, herunder hjemmepleje, plejecentre, visiterede ældreboliger, rehabiliteringscentre, dagcentre, aktivitetscentre samt tilsvarende tilbud til ældre, som byrådet har indgået driftsoverenskomst eller anden aftale med
  • Hjælpemidler
  • Sundhedsfremmende og forebyggende indsats, herunder hjemmesygepleje
  • Kommunal genoptræning og vederlagsfri fysioterapi
  • Forebyggende og tryghedsskabende indsats
  • Samarbejdet med Seniorråd
  • Mindre indvendig vedligeholdelse af bygninger samt tilknyttede udearealer under udvalgets område
  • Inddragelse og høring af borgere og brugere, samt brugerundersøgelser inden for udvalgets område

Nærmere beskrivelse af udvalgets opgaver findes i Styrelsesvedtægten

Udvalgets medlemmer

Lars Carstensen (C),formand
Lene Bang (A), næstformand
Christine Møller-Jensen (V)
Niels Jørgen Brandt (C)
Helle Vallentin (Ø)

Mødedatoer for 2022

Onsdag den 9. februar, kl. 16.30 - 18.30
Onsdag den 4. juni, kl. 16.30 - 18.30
Onsdag den 15. juni, kl. 16.30 - 18.30

Oprørt vand omkring badebro i Furesøen

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Powerpoint, rød

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.