Udvalgets overordnede opgaver

  • Tilbud til ældre, herunder hjemmepleje, plejecentre, visiterede ældreboliger, rehabiliteringscentre, dagcentre, aktivitetscentre samt tilsvarende tilbud til ældre, som byrådet har indgået driftsoverenskomst eller anden aftale med
  • Hjælpemidler
  • Sundhedsfremmende og forebyggende indsats, herunder hjemmesygepleje
  • Kommunal genoptræning og vederlagsfri fysioterapi
  • Forebyggende og tryghedsskabende indsats
  • Samarbejdet med Seniorråd
  • Mindre indvendig vedligeholdelse af bygninger samt tilknyttede udearealer under udvalgets område
  • Inddragelse og høring af borgere og brugere, samt brugerundersøgelser inden for udvalgets område

Nærmere beskrivelse af udvalgets opgaver findes i Styrelsesvedtægten

Du kan finde udvalgets forretningsorden her.

Udvalgets medlemmer

Lars Carstensen (C),formand
Lene Bang (A), næstformand
Musa Harmanci (V)
Niels Jørgen Brandt (C)
Helle Vallentin (Ø)

Mødedatoer for 2023

Onsdag den 11. januar, kl. 16.00 - 18.00
Onsdag den 12. april, kl. 16.00 - 18.00
Onsdag den 10 maj, kl. 16.00 - 18.00
Onsdag den 8. november 16.00 - 18.00
Onsdag den 29. november, 16.00 - 18.00

Ældre og Sundhed
Furesøbad, sommer

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Plakat Og Folder I Holder

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.