Udvalgets overordnede opgaver

  • Tilbud til ældre, herunder hjemmepleje, plejecentre, visiterede ældreboliger, rehabiliteringscentre, dagcentre, aktivitetscentre samt tilsvarende tilbud til ældre, som byrådet har indgået driftsoverenskomst eller anden aftale med
  • Hjælpemidler
  • Sundhedsfremmende og forebyggende indsats, herunder hjemmesygepleje
  • Kommunal genoptræning og vederlagsfri fysioterapi
  • Forebyggende og tryghedsskabende indsats
  • Samarbejdet med Seniorråd
  • Mindre indvendig vedligeholdelse af bygninger samt tilknyttede udearealer under udvalgets område
  • Inddragelse og høring af borgere og brugere, samt brugerundersøgelser inden for udvalgets område

Nærmere beskrivelse af udvalgets opgaver findes i Styrelsesvedtægten

Du kan finde udvalgets forretningsorden her.

Udvalgets medlemmer

Lars Carstensen (C),formand
Lene Bang (A), næstformand
Musa Harmanci (V)
Niels Jørgen Brandt (C)
Helle Vallentin (Ø)

Mødedatoer for 2023

Onsdag den 11. januar, kl. 16.00 - 18.00

Onsdag den 12. april, kl. 16.00 - 18.00

Onsdag den 10 maj, kl. 16.00 - 18.00

Onsdag den 16. august, kl. 16.00 - 18.00

Onsdag den 06. september, kl. 16.00 - 18.00

Onsdag den 8. november, kl. 16.00 - 18.00

Ældre og Sundhed
Furesøbad, sommer

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Plakat Og Folder I Holder

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.

Seneste nyt om ældre og sundhed
Influenzavaccine
Nyhed

Vaccination mod influenza og corona

Sundhedsstyrelsen forventer, at smitten med influenza og covid-19 vil stige. Risikoen for at blive alvorligt syg af influenza og covid-19 stiger med a…

AOS Kampagne 1920X1080px
Nyhed

Fylder alkohol i hverdagen?

Er du over 18 år og har du et overforbrug af alkohol, hash eller andre euforiserende stoffer, kan du modtage råd, vejledning og støtte i kommunen. Der…

Skriv På Blok, COLOURBOX13887371
Nyhed

Skrivegruppe for psykisk sårbare, 18-30 år

Furesø Biblioteker, Fontænehuset og Forfatterskolen PS! afholder en skrivegruppe for voksne i oktober-december. Gruppen henvender sig til unge voksne…

Ryet Børnehus på besøg hos Plejehjemmet Ryetbo
Nyhed

Magien opstår, når de yngste og ældste mødes

Udviklende øjeblikke og værdifulde oplevelser lagres hos store og små - her er fortiden med til at forme fremtiden. I de sidste 4 år har Ryet Børnehus…