Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling har drøftet, hvordan Furesø Kommune kan fremme omstillingen af bilparken til el. Furesø er den kommune i Nordsjælland, der har flest el-biler i den kommunale flåde. Kommunen har allerede opstillet et stort antal ladestandere på Furesø Rådhus, Driftsgården og enkelte andre steder for at dække behovet for opladning af kommunens el-biler.

De ladestandere, der står på offentligt tilgængelige steder, kan anvendes af alle. Bl.a. er det registreret, at hurtigladestanderen ved Furesø Rådhus tiltrækker mange el-billister, også fra andre kommuner.

Strategi for ladestandere i Furesø Kommune beskriver, hvilke initiativer Kommunen kan tage, men redegør også for, at det er en fælles opgave for samfundet, dvs. borgere og erhvervsliv har deres andel af løsningen for omstillingen af transporten til at blive klimarigtig.

De 6 indsatsområder er:

Kommunen som ejer af en el-bilflåde, Kommunen som arbejdsgiver og ejer af parkeringsarealer, samarbejde med erhvervslivet, bolig-, andels-, ejer- og grundejerforeninger uden egen parkering ved boligen, boligejere med privat parkering ved boligen, samarbejde med andre kommuner og interessenter.

Arbejdet med at fremme opstilling af ladestandere til el-biler i Furesø Kommune har siden vedtagelsen bestået i at prøve at tiltrække operatører af ladestandere, da det for nærværende ikke er muligt lovgivningsmæssigt at stille ladestandere op.

Elladestander Og Delebil, Furesø Rådhus, elbil, 2017

Opstilling af ladestander til elbiler

Sådan gør du, hvis du vil etablere el-ladestandere på veje og offentlige p-pladser.

Kontakt

Vej, Trafik og Grøn Omstilling

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Telefontider

Mandag til onsdag samt fredag kl. 11-14

Torsdag kl. 14-17