Kryds Med Bil Og Cyklist

Furesø Kommunes Trafik- og Mobilitetsplan er blevet til efter en grundig proces, hvor foreninger og interessenter har kommenteret og deltaget i møder forud for den offentlige høring, hvor 23 høringssvar også satte aftryk på den langsigtede og handlingsorienteret plan.

I Trafik- og mobilitetsplanen beskrives med 7 indsatser, hvordan mobiliteten i Furesø kan ændres i bæredygtig retning, og hvordan borgere og erhvervsliv kan bidrage til, at dette kan ske. Indsatserne er:

1. Fremkommelighed
2. Kollektiv transport
3. Trafikstøj
4. Trafiksikkerhed
5. Transport til skole og fritidsinstitutioner
6. Transport til virksomheder i Furesø Kommune
7. Den regionale indsats

I Trafik- og mobilitetsplanen kan du finde en nærmere beskrivelse af indsatserne, og hvilke handlinger, som Furesø Kommune vil iværksætte selv og i samarbejde med andre interessenter.

I Datarapporten redegøres der for de udfordringer, som trafikken i Furesø Kommune giver, og der regnes på, hvilken effekt forskellige tiltag vil have.

Vidste du f. eks., at der er ca. 52.000 ture om dagen i Furesø Kommune med en gennemsnitlig turlængde på 2,4 km? 47 % er bilture, dvs. ca. 24.400 bilture pr. dag? Eller at hvis alle ture under 9 km blev taget på cykel, i tog, bus, el-bil eller kombinationer, så ville CO2 emissionen fra persontransporten blive reduceret med 25 %. Eller hvis turlængden var 24,5 km, så ville reduktionen være 70 %.

Alt dette og meget mere kan man læse om i Trafik- og mobilitetsplan med tilhørende datarapport.

Seneste nyt om trafik og mobilitet
Bus 333
Nyhed

Ændring af buszone i Farum

Efter ønske fra Furesø Kommune har Movia foretaget en tilpasning af buszonerne i Farum. Farum Kaserne indgik tidligere i zone 72, mens resten af Farum…

Omkørsel Høvelvangsvej September 2023
Nyhed

Filmoptagelse på Høveltsvangsvej

Høveltsvangsvej øst for Skovmosen vil være lukket for gennemkørsel den 5 og 6. oktober mellem k. 07:00 og 17:00. Der vil være omkørsel via Frederiksbo…

Trappen Ved Tunnel Under Kirke Værløsevej
Nyhed

Gelænder og interaktiv belysning på vej til tunnel under Kirke Værløsevej

I sommerferien blev tunnelen under Kirke Værløsevej renoveret, men undervejs gik leverandøren af gelænder og rækværk konkurs. Gelænder og rækværk skal…

Hvilebækvænge
Nyhed

Nye lysmaster på Hvilebækvænge i Farum

Hvilebækvænge 1-81 skal have skiftet lysmaster. Det starter op mandag den 11. september og forventes færdigt ved udgang af september 2023.

Kontakt

Vej, Trafik og Grøn Omstilling

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Telefontider

Mandag til onsdag samt fredag kl. 11-14

Torsdag kl. 14-17