Gå til sidens indhold

Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2018-2022

På sundhedsområdet i Furesø har vi en Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik for borgerne og en rygepolitik for kommunens ansatte. Nedenfor vil du også finde link til sundhedsprofilen, som omhandler borgernes fysiske, psykiske og sociale sundhed.

Sundhedspolitik

Furesø Kommune har sunde borgere, men alle er ikke lige sunde og raske. Det bliver der sat fokus på i sundhedspolitikken. Der skal med andre ord være mulighed for mere sundhed til flere. Derfor skal vi styrke de sundhedsfremmende indsatser og fortsat sætte nye initiativer i gang i tæt samarbejde med kommunens mange interessenter og samarbejdspartnere.

Fakta - Udpluk fra Sundhedsprofilen 2017 for Furesø Kommune:

Ryger dagligt: 13 % (Region Hovedstaden 16 %)

Storforbrug af alkohol: 8 % (Region Hovedstaden 8 %)

Usundt kostmønster: 10 % (Region Hovedstaden 12 %)

Meget total stillesiddende tid: 66 % (Region Hovedstaden 64 %)

Overvægt: 42 % (Region Hovedstaden 44 %)

Højt stressniveau: 21 % (Region Hovedstaden 26 %)

Sundhedsprofilerne for region og kommuner er skrevet og udgivet af Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden. Den seneste er udgivet i 2018. 2.500 Furesø borgere modtog et spørgeskema i starten 2017, og de indkomne besvarelser herfra danner grundlag for Furesø tallene.

 • Sundhedsprofil

  Furesøborgernes sundhedstilstand er generelt god, men der er plads til forbedringer. Særligt i forhold til fysisk inaktivitet og mental sundhed hos de yngre borgere.

  I en ny national undersøgelse af danskernes generelle sundhed placerer Furesøs borgere sig flot sammenlignet med Region Hovestaden, og de fleste borgere mener også, at de har en god livskvalitet.
  Alligevel giver undersøgelsen anledning til bekymring, da udviklingen på en del livsstilsparametre er gået i den forkerte retning sammenlignet med tidligere undersøgelser.

  Særligt de unge føler sig stressede
  Undersøgelsen viser at knap en tredjedel af de 16-34 årige borgere i Furesø lever med et højt stressniveau. Det er en stigning på 10 % fra 2010 og er en bekymrende udvikling, da stress som bekendt er en tilstand, der har negative fysiske, psykiske og sociale følger.

  Furesøs borgere er for inaktive
  Mens furesøborgerne generelt er sundere end gennemsnittet i Region Hovedstaden, så adskiller man sig negativt i Furesø Kommune, når det drejer sig om fysisk inaktivitet i hverdagen.

  Furesøborgerne transporterer sig typisk i bil eller med bus/tog til og fra arbejde, og mere end fire ud af fem af de 16 – 34årige har mange stillesiddende timer i hverdagen (fx på arbejde, TV, computer og bilkørsel), hvilket er en del over gennemsnittet i Region Hovedstaden.

 • Røgfri arbejdsplads

  Furesø Kommune har hovedansvaret for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i forhold til borgerne i kommunen. Der gøres en særlig indsats i forhold til rygeforebyggelse blandt medarbejderne, da rygning og passiv rygning er den største enkeltstående risikofaktor i forhold til vores helbred. Derfor blev alle kommunale arbejdspladser røgfri i januar 2017 og det er således ikke tilladt at ryge i sin arbejdstid hvis man er kommunalt ansat i Furesø.

Del:
Menu