Ved ulykker og andre ekstraordinære hændelser er det kommunens opgave:
- At opretholde og videreføre de daglige funktioner
- At medvirke til at afhjælpe konsekvenserne af hændelserne for kommunen og borgerne
- At genoprette og sørge for en hurtig tilbagevenden til normaldrift

Del: