Furesø Kommunes sundhedsberedskabplan

Sundhedsberedskabsplanen redegør for hvordan kommunen i en beredskabssituation på en fleksibel måde udvider og omstiller sin behandlings- og plejekapacitet til den akutte situation.

Ved ulykker og andre ekstraordinære hændelser er det kommunens opgave:
- At opretholde og videreføre de daglige funktioner
- At medvirke til at afhjælpe konsekvenserne af hændelserne for kommunen og borgerne
- At genoprette og sørge for en hurtig tilbagevenden til normaldrift

Del: