Kommunens værdighedspolitik1 sætter rammerne for det gode liv i Furesø, når man er ramt af sygdom. Værdighedspolitikken bygger på den grundlæggende holdning, at alle har noget at bidrage med. Furesø Kommune vil støtte borgerne ved at skabe velfungerende rammer, tilbud og understøtte sociale fællesskaber baseret på tæt dialog og samarbejde med dem, de retter sig imod. Værdighedspolitikken beskriver bl.a. ønsket om at borgerne oplever selvbestemmelse, livskvalitet, sammenhæng og kvalitet i plejen samt en værdig død.

Den Nationale Handlingsplan for Demens 20252 danner afsæt for Furesø Kommunes strategi på demensområdet. I planen er beskrevet fem fokusområder og fastsat tre mål frem mod 2015:

  • Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner.
  • Flere mennesker med demens skal udredes og 80 % skal have en specifik diagnose.
  • En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 % frem mod år 2025.

En del af grundlaget for at være en demensvenlig kommune er formulering af en lokal demensstrategi. Det har vi gjort med bred involvering, og vi håber, at strategien bliver retningsgivende for de mange mennesker, der arbejder med at bringe livskvalitet til mennesker med demens og deres pårørende.

Bålhygge billedet er fra "Kom Ud"-arrangement i august 2019. "Kom Ud" er for borgere med demens samt pårørende.

Demens

At blive ramt af en demenssygdom berører ikke kun den person, der får sygdommen, men hele familien.

Film om KOM UD - et tilbud til demente og deres pårørende. Kilde: Sundhedsstyrelsen
Seneste nyt om demens
Workshop, Life Science, Fremtidens Sundhedsløsninger
Nyhed

Fremtidens kommunale sundhedsløsninger skal udvikles i tæt samarbejde med virksomheder

Antallet af ældre stiger i de kommende år, og der bliver rift om medarbejdere til at varetage plejeopgaven. Det kræver nye redskaber, teknologier og k…

Oversigtskort Over Plejehjemmet Lillevang
Nyhed

Totalentreprenør valgt til Lillevangs 55 nye plejeboliger

Byggeriet af 55 demensvenlige plejeboliger er rykket et stort skridt nærmere efter valget af en totalentreprenør til at gennemføre projektet.

Plejehjemmet Svanepunktet udendørs
Pressemeddelelse

Nye midler skal bidrage til en mere rolig og tryg overgang til plejebolig for Furesøs ældre

For at skabe en roligere og mere tryg overgang mellem eget hjem eller indlæggelser og en plejebolig, etablerer Furesø Kommune nu blandt andet særlige…

Lillevang, Besøg Af Lirekassemand Og Pølsevogn, December 2020 (2)
Nyhed

En varm hotdog i den kolde tid – smilet var ikke til at tage af

Selvom det var lidt koldt og solen ikke tittede frem, så holdt det tørvejr onsdag den 16. december, da pølsevognene og lirekassemanden trillede ind i…

Indsamling til spejdernes genbrug
Nyhed

Spejdernes Genbrug donerer gode sager til Furesøs plejehjem

Da lastbilen fra Spejdernes Genbrug trillede ind på Lillevangs parkeringsplads i sidste uge, var den fuld af kasser med kaffestel, haveredskaber, værk…

Kontakt

Demenskoordinator

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7216 5683 (alle hverdage 8-9)
E-mail: demens@furesoe.dk