Den væsentligste ressource Furesø Kommune råder over er medarbejderne. Alle medarbejdere har fingeren på pulsen i forholdet mellem borgeren og det professionelle velfærdssystem. Udviklingen af vores kommune mod nye fremtidige og holdbare løsninger kommer ingen vegne uden medarbejderne og lederes aktive medleven, engagement og lyst til at gøre en forskel for borgerne.

Furesø Kommune ønsker med personalepolitikken at sætte rammerne for, at Furesø Kommune fortsat kan udvikle sig som en attraktiv arbejdsplads. Ligeledes spiller personalepolitikken en central rolle i, at vi kan nå vores mål og bidrage til den nødvendige udvikling af velfærdssamfundet.

Temaerne for den overordnede personalepolitik er sundhed og trivsel, nærvær og tilstedeværelse, kompetenceudvikling, erfarne medarbejdere og meget mere. Personalepolitikken er konstant under udvikling.

Del: