Strategien hviler på principper om bæredygtighed og forsigtighed. Med strategien skabes råderum både til afvikling af gælden og til udvikling af kommunen. Strategien indeholder derfor en række regler, som er med til at sikre den økonomiske disciplin, som skaber råderummet. Det gælder fx regler for kommunens økonomiske resultat og likviditet, kommunens gældspleje og brug af leasing samt køb og salg af kommunens ejendomme.

Kontakt