Finansiel strategi

Strategien sikrer ro om kommunens økonomi og faste rammer for afvikling af gælden. Samtidig vil Furesø fremover have både råderum og udviklingsmuligheder på linje med andre kommuner.

Strategien hviler på principper om bæredygtighed og forsigtighed. Med strategien skabes råderum både til afvikling af gælden og til udvikling af kommunen. Strategien indeholder derfor en række regler, som er med til at sikre den økonomiske disciplin, som skaber råderummet. Det gælder fx regler for kommunens økonomiske resultat og likviditet, kommunens gældspleje og brug af leasing samt køb og salg af kommunens ejendomme.

Urokser

Kontakt