DSC 0264

Input fra borgerdialogmøde

Op mod 90 deltagere fra foreninger, erhvervslivet og privatpersoner bidrog med værdifulde input til borgerdialogmødet om den nye kultur-, fritids- og…

Gave

Gæstebud, citizenlab, interviews og spørgeskemaer

Furesø Kommune har sat forskellige empiriske metoder i spil for at række ud til alle de borgere, som gerne vil give input til den nye politik

Borgermøde, KFIU taler om fritidsliv med publikum

Temaer og procesplan

Udvalg for kultur-, fritid- og idræt har udarbejdet 6 forskellige temaer og en procesplan med borgerinddragende aktiviteter, som skal danne udgangspun…

Nyt fra kultur- og fritidsområdet
Tennis
Nyhed

Informationsmøde om Furesø Idrætstalenttilbud 13. marts

Furesø Kommune har i samarbejde med en række udvalgte sportsforeninger etableret Idrætstalenttilbuddet. Tilbuddet er for elever på 7. – 10. årgang, so…

Fodboldfulton
Nyhed

Informationsmøde om ny fodboldudskoling den 13. marts

Furesø Kommune har i samarbejde med en række udvalgte sportsforeninger etableret Idrætstalenttilbuddet. Tilbuddet er for elever på 7. – 10. årgang, so…