Fokusområder

De 11 indsatser er fordelt mellem de fire fokusområder fra politikken for Vores Furesø. Du kan finde links til handleplanen samt politikken herunder.

 • Et godt sted at vokse op
  1. Sikre børns møder med kunst, kultur, idræt og foreningsliv gennem samarbejde med skoler og dagtilbud.
  2. Skabe, formidle og aktivere mødesteder for unge.
  3. Støtte selvorganiseret aktivitet i samspil med foreningslivet.
 • Frivillighed og nye aktiviteter
  1. Støtte foreninger i at udvikle fleksible tilbud, der gør det attraktivt at deltage i foreningslivet.
  2. Anerkende og udvikle de frivilliges arbejde både i og udenfor foreningslivet.
  3. Fremme samarbejder internt mellem foreningerne samt mellem foreninger, selvorganiserede og kommunen.
 • Stærke fællesskaber og livskvalitet
  1. Udvikle målrettede tilbud, der øger livskvaliteten i samarbejde med aktører i og udenfor kommunen.
  2. Støtte tiltag fra foreninger og kulturinstitutioner, der har fokus på borgere med særlige behov.
  3. Udvikle og støtte nye partnerskaber for at forebygge ensomhed.
 • Oplevelser, udsyn og sammenhængskraft
  1. Styrke samarbejdet mellem kulturinstitutioner og foreninger om at skabe oplevelser på tværs i kommunen.
  2. Udvikle og formidle de permanente oplevelser i hverdagslivet gennem fysisk planlægning, ruter og skiltning.
 • Relevante links
Kulturpolitik

"Vores Furesø" - Kultur-, fritids- og idrætspolitik i Furesø Kommune

Furesø Kommune byder på et væld af oplevelser, aktiviteter og fællesskaber. Det skyldes engagerede borgere, et rigt foreningsliv, gode kulturinstituti…

Del: