Kultur-, fritids- og idrætspolitik i Furesø Kommune

Politikken Vores Furesø støtter op om fire fokusområder, der skal sikre, at Furesø Kommune fastholder sin position blandt de førende kommuner på området til gavn for alle borgere:

  • Et godt sted at vokse op
  • Frivillighed og nye aktiviteter
  • Stærke fællesskaber og livskvalitet
  • Oplevelser, udsyn og sammenhængskraft
Banner Kulturpolitik
Foto: Vibeke Elise Brønniche. Grafik: Raw.dk.
Borgermøde KFI-politik

Siden 2018 har flere borgere været med i processen

Mange borgere, foreninger og repræsentationer for foreningerne har siden 2018 være med til at give dyrebare input til kultur, fritids- og idrætspoliti…

Kontakt

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000