Temaer og procesplan

Udvalg for kultur-, fritid- og idræt har udarbejdet 6 forskellige temaer og en procesplan med borgerinddragende aktiviteter, som skal danne udgangspunkt for en kommende politikproces.

På udvalg for Kultur-, fritid- og idræts temamøde 7. juni 2018 drøftede udvalget temaer og borgerdialog for den kommende politikproces. På baggrund af drøftelsen har forvaltningen udarbejdet en opsamling på temaer og ideer samt en procesplan med forskellige borgerinddragende aktiviteter.

 

Borgermøde, KFIU taler om fritidsliv med publikum
Borgerdialogmøde om den kommende politik på kultur-, fritids- og idrætsområdet
Del: