I løbet af 2018 gennemførte Kultur- og fritidsforvaltningen forskellige undersøgelser blandt borgere, foreninger og erhvervslivet. Disse undersøgelser er nu afsluttet og resultaterne samlet i det vedhæftede dokument, som ligger nederst på siden. Du kan i det følgende læse om de forskellige metoder, som blev sat i spil:

Gæstebud

Gæstebud går ud på at en gruppe borgere sætter sig i uformelle rammer, og drøfter nogle spørgsmål og temaer, kommunen har formuleret. Kommunen byder på en kurv med godter for at underbygge den uformelle stemning. Der er 9 borgere/grupper, der har afholdt Gæstebud. Herudover har 11 foreninger drøftet lignende spørgsmål og temaer i deres bestyrelser.

Citizen Lab

Citizen Lab er et digitalt værktøj på kommunens hjemmeside, hvor man kan oprette sig, komme med idéer og kommentere på andres idéer. Der er i alt indkommet 11 forslag på Citizen Lab.

Spørgeskemaer

Herudover har der været uddelt spørgeskemaer til hhv. to hold indenfor kultur og idræt (i alt 19 børn ml. 11-17 år), samt til 39 drenge ml. 7-15 år, der deltog i Sjov Lørdag.

Interviews

Der er også blevet lavet korte interviews med 9 forældre til foreningsaktive børn, samt spørgeskemaundersøgelse blandt 21 børn (12-15 år) på biblioteket, og et fokusgruppeinterview med en gruppe teenagepiger på biblioteket.

Hvordan anvender vi jeres input?

Opsummeringen af borgernes input er fordelt på de seks foreløbige indsatsområder. Nogle input er meget overordnede og værdibaserede, nogle mere generelle, andre igen meget konkrete.

De mere specifikke ønsker og forslag samles i en anden oversigt, der tages op efter at den overordnede politik er klar.

Du kan læse alle input her

Del: