Borgermøde KFI-politik

Høring: Forslag til politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet

Afsluttet: I perioden den 12. juni til den 8. maj har Udvalg for kultur, fritid og idræt lagt et forslag til en politik for kultur-, fritids- og idræt…

DSC 0264

Input fra borgerdialogmøde

Op mod 90 deltagere fra foreninger, erhvervslivet og privatpersoner bidrog med værdifulde input til borgerdialogmøde om den nye Kultur-, fritids- og i…

Gave

Gæstebud, citizenlab, interviews og spørgeskemaer

Furesø Kommune har sat forskellige empiriske metoder i spil for at række ud til alle de borgere, som gerne vil give input til den nye politik

Borgermøde, KFIU taler om fritidsliv med publikum

Temaer og procesplan

Udvalg for kultur-, fritid- og idræt har udarbejdet 6 forskellige temaer og en procesplan med borgerinddragende aktiviteter, som skal danne udgangspun…

Nyt fra kultur- og fritidsområdet
Seniorer Hygger Over Hvidvin
Nyhed

Inspirationsmøde til et fortsat sundt og aktivt liv

Fylder du 75 i år, og modtager du ikke både praktisk hjælp og hjælp til personlig pleje? Så har du fået en invitation i din e-boks fra Forebyggelsesk…

Sti Ved Præstesø Søndersø 1
Nyhed

Fælles gåture ved Søndersø

Vi fortsætter med gåturene ved Søndersø resten af efteråret.