Events i Furesø

Furesø Kommunes eventstrategi har til formål at rammesætte events i en Furesø-kontekst og sikre de grundlæggende ønsker og mål for kommunen i denne sammenhæng. Strategien skal således både være med til at skabe retning, bidrage til den ønskede udvikling af events samt skabe rammer for kommunes samarbejde med eventaktører, så det sikres merværdi for kommunen. I Furesø Kommune skelnes der mellem events, arrangementer, begivenheder og aktiviteter. Disse og andre relaterede begreber er defineret nærmere i Bilag 1.

Eventstrategi

Her finder du Furesø Kommunes eventstrategi

Bilag til eventstrategi

Her finder du Bilag 1 til Furesø Kommunes eventstrategi.

1
Del: