Strategien hedder Facility Management strategi 2018-2022 og den blev godkendt af Byrådet den 27. juni 2018.

Strategien udmøntes gennem Handlingsplan for Facility Management strategi 2018-22, som anviser en række indsatsområder, der skal:

  • skabe balance mellem brugernes ønsker og areal til rådighed
  • fremme fleksibilitet og anvendelsesfællesskab
  • understøtte vækst, by- og erhvervsudvikling
  • skabe indeklimavenlige, energieffektive og bæredygtige bygninger
  • bevare ejendommens værdi og skabe en målrettet drift og service
  • fremme forretningsorientering og synliggøre omkostninger.

Handlingsplanen blev godkendt af Byrådet den 27. februar 2019.

Du finder strategi og handlingsplan nedenfor.

 

Facility Management

Facility Management handler om at understøtte virksomhedens kerneaktiviteter ved at skabe attraktive fysiske rammer med vægt på både økonomi, arbejdsmiljø, produktivitet og virksomhedens samlede præstationsevne. Oversat til dansk betyder det at styre faciliteter. Med faciliteter menes arealer, bygninger og lokaler, men også kantinedrift, rengøring og reception samt service.

Kontakt

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000