Hvor er vi i dag?

I Furesø Kommune tilbagelægger vi i gennemsnit 28,2 km om dagen i transport. Bilen er det foretrukne valg efterfulgt af cyklen, gang og til sidst kollektiv transport. Fordelingen er næsten tilsvarende, når det gælder pendling til og fra arbejde.

Billede1 Transport Og Infrastruktur, Furesø Daglige Rejser
Billede2 Transport Og Infrastruktur, Pendling Ændret Opløsning

Vi skal indfri Furesøs Trafik- og Mobilitetsplan

Det klimavenlige transportvalg skal være det foretrukne i Furesø Kommune inden 2030. Vi skal knække den nuværende kurve. Målet i Furesøs Trafik og Mobilitetsplan er, at 70 % af alle ture i kommunen er til fods, på cykel, i kollektiv trafik eller via samkørsel.

For at se, om vi er på rette vej, måler vi bl.a. på transportdata fra GPS-tracking gennem appen Strava. Du kan også tilmelde dig Strava, så dine grønne ture tæller med i statistikken.

Hvordan ser udviklingen ud mod 2030 og 2050?

CO2-udledningerne fra transport i Furesø udgjorde i alt 60 kton i 2019. Det svarer til 35 % af de samlede udledninger i Furesø Kommune.

 • To scenarier for udvikling frem til 2050
  • Business as usual, hvor vi ingen lokale tiltag iværksætter i Furesø Kommune: Her vil udledningerne falde frem mod 2050, bl.a. fordi der forventes flere el-drevne køretøjer på vejene.
  • Nye lokale tiltag, hvor vi i Furesø Kommune skubber i en endnu grønnere retning med tiltag inden for grønnere transport og infrastruktur. Her vil udledningerne falde markant de kommende år, og vi vil kunne reducere vores transportudledninger med 70 % i 2030.

Hvordan kan du være med i den grønne omstilling?
Aktivitetsområder
 • Forlængelse af Farum S-tog til Hillerød

  En robust kollektiv forbindelse fra Hillerød mod København vil kunne flytte bilpendlere fra den trængselsramte Hillerødmotorvej.

  Ved at forlænge S-toget fra Farum til Hillerød kobles banen også sammen med det nye supersygehus i Hillerød, der sikres forbindelse til lokalbanerne i Nordsjælland, og transporttider og trængsel nedbringes markant.

 • Supercykelstier på tværs af kommunegrænserne

  Furesø Kommune er blandt de i alt 23 kommuner, der sammen med Region Hovedstaden samarbejder om at etablere bedre cykelruter til pendlere med i alt 45 nye supercykelstier.

 • Flere ladestandere til eldrevne køretøjer

  Over halvdelen af alle biler i kommunen skal være CO2-neutrale for at nå vores målsætning i 2030. Det kræver flere ladestandere i det offentlige rum, så det bliver lettere og mere tilgængeligt at oplade elbiler i Furesø Kommune.

  Som boligejer, virksomhed eller grundejerforening kan du ansøge om opsætning af el-ladestander på veje og offentlige p-pladser.

 • Fossilfri busser

  I Furesø Kommune samarbejder vi med Movia om busdriften. Movia har sammen med kommuner og regioner sat et mål om at være fossilfri i 2030.

  Furesø Kommune samarbejder med Movia om at nå målet før tid ved allerede nu at indsætte busser, som kører på el eller CO2-neutralt brændstof.

 • BRT (hurtigbus) på Ring 4

  For at sikre bedre kollektive transportmuligheder og gøre det lettere at rejse på tværs mellem S-togslinjerne, indsættes en BRT-løsning på Motorring 4 – en højhastigheds busløsning i eget spor.

  Bussen vil køre mellem Lyngby og Ishøj, gennem Ballerup, Hareskovy og Bagsværd. Projektet kan igangsættes i 2026.

 • Omstilling til eldrevne kommunale køretøjer

  Det er Furesø Kommunes målsætning, at alle kommunale biler kører på el i 2030. Målsætningen er vedtaget i Trafik- og Mobilitetsplanen.

  Omstillingen til eldrevne køretøjer gælder også anlægsmaskiner i forbindelse med kommunale byggeprojekter. Her vil Furesø Kommune gå forrest ved at stille klimakrav, der sikrer CO2-reduktion fra brugen af maskiner på byggepladser.

  Uderover kommunale biler og brugen af anlægsmaskiner, vil vi også omstille renovationskøretøjer til en 100 % eldreven transportflåde.

 • Mere samkørsel og flere delebiler

  For at reducere trafikken og CO2-udledningen fra personbiler skal der øget fokus på samkørsel og delebilsordninger i Furesø Kommune.

  Kommunen sikrer, at der etableres holdepladser med skiltning for biler til samkørsel. Borgere og virksomheder kan bruge apps og platforme som Nabogo, LetsGo , GoMore og Nordsjællands Delebiler.

 • Byplanlægning skal fremme nærhed til offentlig transport

  Planlægningen af nye boligområder eller erhverv i Furesø Kommune skal så vidt muligt ske efter et nærhedsprincip til offentlig transport. Det skal bidrage til, at flere borgere lader bilen stå og vælger den kollektive trafik.

  Det er målsætningen, at nye boligområder eller arbejdspladser med over 100 medarbejdere anlægges maks. 500 m. fra et busstoppested eller s-togstation.

DK2020 Godkendt
Godkendelseslogo fra C40 for Klimaplan 2022-2050 for Furesø Kommune.
Del: