Træer binder CO2. Træer mindsker hededage i byområderne. Og træer bidrager med levesteder til dyr og planter i din have.

En ny indsats skal sikre, at der inden 2030 bliver plantet 20.000 træer på Furesøs offentlige arealer, erhvervsgrunde, i boligforeninger og i private haver.

Hesselbækgård Havecenter donerer de første 1.000 træer.

Skal du have et træ hjem i din have?

Sådan gør du:

  1. Send en mail til planttraerifuresoe@gmail.com, og du vil modtage et svar, som agerer som dit gavekort. Du modtager også en liste over de forskellige træer, du kan vælge imellem. 
  2. Man kan hente sit træ på Hesselbækgård efter 15. oktober. Når haveejerne henter deres træ, vil de kunne få rådgivning om, hvordan det skal plantes.

God inspiration til plantning og valg af træ:

  • Hvor højt må dit træ blive?
  • Vend eventuelt dit trævalg med din nabo, så I begge får glæde af det.
  • Hvor vil du have skygge og sol i din have?
  • Har du tænkt på, om dit træ skal bære blomster, frugt eller nødder til insekter, dyr og fugle?
  • Hvor meget CO2 vil dit træ binde?

Vigtig overvejelse:

Hvis din have ligger op til en sø eller en å, skal du være opmærksom på, at du ikke planter dit træ, så rødderne går i dræn og gamle rørlagte vandløb. Det anbefales, at plante træet med mindst 8 meters afstand til dræn og gamle vandløb.

Fakta: CO2-gevinsten ved at plante træer 

Når træer vokser, binder de CO2 fra atmosfæren via fotosyntese. Mængden af CO2, der bindes, afhænger af træsorten og tætheden af træerne. Et fuldvoksent, fritvoksende bøgetræ vil over sin levetid have opsamlet cirka 4,3 ton CO2, mens et tilsvarende grantræ vil have opsamlet cirka 2,2 ton CO2.

De første år efter plantningen sker CO2-bindingen relativt langsomt, og derefter gennemgår træet en kraftig vækstperiode med høj binding af CO2, hvorefter der igen sker en udfladning, når træet nærmer sig sin maksimale højde. Det tager cirka 60 år for et grantræ at nå fuldvoksen størrelse, mens et bøgetræ kan tage over 100 år. Den årlige CO2-binding udgør omkring 30-40 kg for et fritstående træ, men CO2-bindingen kan være lavere for træer i en plantage.

Partnerskabet 20.000 træer i Furesø fokuserer på at plante træer på offentlige arealer, i haver og i mindre plantager på en måde, der understøtter øget biodiversitet, et grønt bymiljø og bidrager til klimasikring, samtidig med at der tages hensyn til øvrige ønsker til byudvikling og arealanvendelse.

Ved at plante omkring 20.000 træer, svarende til 100 hektar, som en blanding af fritstående træer og mindre plantager, kan der opnås en CO2-fangst på omkring 500 ton pr. år i 2030. CO2-fangsten er beregnet som den gennemsnitlige CO2-binding inden for de første 10 år efter plantningen. Over træernes fulde vækstperiode (typisk 60-100 år) vil CO2-effekten være lidt højere

Del: