Hvad er Klimaforum

Klimaforum mødes to gange årligt for at sikre, at Furesø Kommune er på rette vej for at nå vores overordnede vision og målsætning.

Billede 2 Klimaforum
Figuren viser Furesøs Kommune målsætning i henholdsvis 2030, 2035 og 2050. CO2-neutral kommune i 2030 (vi udleder ikke mere CO2, end vi optager). CO2-negativ udledning i 2035 (vi optager mere CO2, end vi udleder). Klimarobust i 2050 (vi er rustede mod fremtidens klimaforandringer.

Klimaforum drøfter bl.a. resultaterne og effekterne af hver af de indsatser, der er iværksat for at nå vores mål om at være en CO2-neutral kommune i 2030 og have negative udledninger i 2035. Det er også i Klimaforum, at behovet for nye indsatser og tiltag evalueres.

Medlemmer af Klimaforum
 • Klimaforum består af en række medlemmer, der sikrer bred repræsentation og involvering i Furesø Kommune.
  • Boligorganisation Farum Midtpunkt
  • Værløse almennyttige boligselskab
  • Erhvervskontaktudvalg Furesø Kommune
  • Klimafamilie
  • Klimabevægelsen
  • Furesø Fælleslevråd
  • Ungepanelet
  • Klimasiden.dk
  • Furesø Bibliotek
  • Fontænehuset
  • Lille Værløse Skole
  • Børnehuset Bøgely

  Miljørådets medlemmer:

  • DH-Furesø
  • Friluftsrådet
  • Furesø By og Land
  • Furesø Industri
  • DN-Furesø
  • Nordsjællands Landboforening
  • Lokalsamfundenes Samvirke
  • Miljøforeningen Agenda 21
  • Furesø Erhvervsforening

  Borgmester samt repræsentanter for Natur og Klimaudvalget i Furesø Kommune.

DK2020 Godkendt
Godkendelseslogo fra C40 for Klimaplan 2022-2050 for Furesø Kommune.