Organisering af klimaarbejdet i Furesø

For at nå i mål med CO2-neutralitet og de nødvendige klimatilpasninger kræver det klare mål, et bredt samarbejde om konkrete aktiviteter og synlighed om opnåede resultater. Med Klimaforum vil vi løbende samle de forskellige aktører på klimaområdet for at sikre den nødvendige prioritering og koordinering.

I Klimaforum koordinerer vi, hvem der igangsætter eller bidrager til klimaindsatser. Vi vil sammen gøre status, sætte nye indsatser i gang og få et samlet overblik over fremdrift og effekt, samt inddrage de nye teknologier, vi ved, der er på vej, i vores indsats for at skabe en CO2-neutral kommune.

Hvad er Klimaforum

Klimaforum mødes to gange årligt for at sikre, at Furesø Kommune er på rette vej for at nå vores overordnede vision og målsætning.

Billede 2 Klimaforum
Figuren viser Furesøs Kommune målsætning i henholdsvis 2030, 2035 og 2050. CO2-neutral kommune i 2030 (vi udleder ikke mere CO2, end vi optager). CO2-negativ udledning i 2035 (vi optager mere CO2, end vi udleder). Klimarobust i 2050 (vi er rustede mod fremtidens klimaforandringer).

Klimaforum drøfter bl.a. resultaterne og effekterne af hver af de indsatser, der er iværksat for at nå vores mål om at være en CO2-neutral kommune i 2030 og have negative udledninger i 2035. Det er også i Klimaforum, at behovet for nye indsatser og tiltag evalueres.

Medlemmer af Klimaforum
 • Klimaforum består af en række medlemmer, der sikrer bred repræsentation og involvering i Furesø Kommune.
  • Boligorganisation Farum Midtpunkt
  • Værløse almennyttige boligselskab
  • Erhvervskontaktudvalg Furesø Kommune
  • Klimafamilie
  • Klimabevægelsen
  • Furesø Fælleslevråd
  • Ungepanelet
  • Klimasiden.dk
  • Furesø Bibliotek
  • Fontænehuset
  • Lille Værløse Skole
  • Børnehuset Bøgely

  Miljørådets medlemmer:

  • DH-Furesø
  • Friluftsrådet
  • Furesø By og Land
  • Furesø Industri
  • DN-Furesø
  • Nordsjællands Landboforening
  • Lokalsamfundenes Samvirke
  • Miljøforeningen Agenda 21
  • Furesø Erhvervsforening

  Borgmester samt repræsentanter for Natur og Klimaudvalget i Furesø Kommune.

Møder i Klimaforum
 • 6. december 2022

  Dagsorden for mødet var følgende:

  1. Velkommen

  2. Byrådets beslutning af Klimaplan 2022-2050 for Furesø Kommune

  3. Status på Klimaforums aktiviteter

  4. Status på handlinger indenfor de syv klimaindsatser i perioden 29. juni – 6. december

  5. Evaluering af Furesø Klimafolkemøde 2022 og nedsættelse af ny arbejdsgruppe

  6. Furesø Ungeklimaråds anbefalinger, ønsker og indsatser

  7. Status på Natur og Klima-udvalgets prioritering af indsatser i 2023 inden for de 7 klimaindsatsområder

  8. Drøftelse og overvejelser om indsatser i 2023 inden for de 7 klimaindsatsområder

  Tryk på nedenstående links for at læse mødets referat og dets tilhørende bilag:
  Referat
  Bilag 1
  Bilag 2

 • 27. juni 2023

  Dagsorden 

  1. Velkomst v. Lene Munch-Petersen (A)
  2. Status på Klimaforums aktiviteter siden sidst (december 2022)
  3. Status på Klimafolkemøde 2023 v. arbejdsgruppen
  4. Pause og aftensmad
  5. Status på Energi- og CO2-regnskabet v. Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse
  6. Opsamling v. Lene Munch-Petersen (A)

  Tryk på nedenstående links for at læse mødets referat og dets tilhørende bilag:

  - Referat 

  - Bilag 1 DK2020 Godkendt
Godkendelseslogo fra C40 for Klimaplan 2022-2050 for Furesø Kommune.