Hvor er vi i dag?

Den gennemsnitlige Furesø-borger producerer ca. 71 kg forbrændingsegnet affald og 201 kg dagrenovation om året. Når dette affald brændes, medfører det en CO2-udledning på ca. 4.910 ton. Alt dette affald gemmer på værdifulde ressourcer, som kan omdannes til nye materialer og produkter.

Derfor skal vi knække affaldskurven. Det betyder mindre affald, mindre spild og mere genbrug. Her spiller sorteringen af affaldet en altafgørende rolle. Og så skal vi iværksætte indsatser for at minimere madspild og øge mængden af genbrug.

Billede Affald Og Genanvendelse

Inspiration, viden og undervisning

Hvordan skal din husstand sortere affaldet?

I dag skal alle danske husstande sortere affald i 9 – og i løbet af 2022 - 10 fraktioner. Læs mere om korrekt affaldssortering og affaldets rejse fra spand til ressource.

Har din virksomhed styr på affaldet?

Furesø Kommune har oprettet hjemmesiden affaldstjek.dk, som er et værktøj for virksomheder til at få tjek på deres affald. Ved at svare på en række spørgsmål om affald i virksomheden, kan du få en oversigt over de tiltag, din virksomhed bør iværksætte.

Resultatet kan bruges af virksomheden og kan ikke ses af kommunen - det er udelukkende til virksomhedens eget brug.

Som virksomhed kan du også finde svar på dine spørgsmål om erhvervsaffald.

 • Undgå madspild

  Selvom madspild slider på både økonomi og miljø, hælder hver dansker årligt 47 kilo mad direkte ned i skraldespanden. Det svarer til, at vi alene i Danmark hver dag kasserer mad til en hel million mennesker.

  Det er mere end detailhandlen, hoteller, restauranter, institutioner og storkøkkener smider ud – tilsammen! Heldigvis kan du nemt gøre noget for at undgå madspild.

  Her får du fem enkle tips til at undgå madspild.

 • Bliv affaldsambassadør – en mini-uddannelse for store børn i børnehaven

  I Furesø Kommune kan de store børn i daginstitutioner blive uddannet affaldsambassadører. Uddannelsen er en del af miljø- og klimaambassadørordningen i Furesø Kommune og kan skræddersys til den enkelte børnegruppe:

  • Der samles affald i 1-3 dage, f.eks. på vej hen til genbrugsstationen i Farum, eller i dagene op til besøget
  • Fortællinger i børnehøjde om affaldet og genbrugsstationen
  • Affaldet vejes og sorteres, og de sorterede affaldsmængder bliver undersøgt, mens vi snakker om de enkelte fraktioner
  • Børnene afslutter med at vise deres forældre eller de mindre børn i børnehaven, hvordan der skal sorteres
  • Alle børnene får et diplom som bevis for uddannelsen som ”Affaldsambassadør”

  Du kan booke et forløb ved at kontakte trpe@furesoe.dk

 • Undervisningsforløb for skoleklasser

  Vestforbrændings formidlingscenter tilbyder forskellige undervisningsforløb på genbrugsstationerne.

  Undervisningen er målrettet grundskoler og omfatter blandt andet interaktive øvelser og oplevelsesbaserede forløb, hvor eleverne stifter bekendtskab med miljøet på genbrugsstationerne og lærer at sortere affald korrekt.

  Book et besøg.

 • Sorteringsguide til din skole

  Når din skole skal i gang med at sortere affald, skal elever, lærere, forældre og andet personale klædes på til opgaven.

  Vestforbrænding har derfor udarbejdet materialer til undervisning, rekvisitter og kurser, som du kan anvende målrettet skoleelever.

 • Stop madspild – gratis forløb for 7., 8. og 9. klasser

  Stop Madspild er et tilbud til de ældste elever i folkeskolen om at arbejde journalistisk og projektorienteret med et af tidens helt store paradokser: Madspild.

  Bestil gratis materialer til undervisning og projekter.

Hvordan kan du være med i den grønne omstilling?
Aktivitetsområder
 • Plastudsortering i husstande og hos virksomheder

  Vores målsætning for 2030 er, at mængden af plast, der afbrændes på Vestforbrænding, reduceres med 80 %. Det kræver mere plastudsortering i husholdninger og virksomheder.

  Uanset om du er borger eller repræsenterer en virksomhed i Furesø Kommune kan du være med til at nå vores målsætning. Der er en masse inspiration og viden at hente gennem initiativerne Klimafamilier for borgere og Klimapartner for virksomheder.

  Vestforbrænding samarbejder med Furesø Kommune og en række nabokommuner om initiativet Indsamling på Tværs, der giver borgerne effektive indsamlingssystemer og god service i kraft af en fælles ordning på affaldsområdet.

 • Madspild i offentlige køkkener skal halveres inden 2030

  I det fælleskommunale samarbejde KKR Hovedstaden arbejder medlemskommunerne, heriblandt Furesø, for at minimere madspild fra offentlige køkkener inden 2030.

  I Furesø betyder det, at der er fokus på sund, klimavenlig og økologisk mad med mindre spild bl.a. på skoler og i daginstitutioner. En vigtig løftestang er, at medarbejderne i kommunens køkkenerne formidler deres viden om klimavenlig mad med mindre madspild, ud fra de samme principper som de selv bruger i køkkenerne.

  Det sker bl.a. via kurser, fællesarrangementer og udvikling af kogebøger. Er du ansat hos Furesø Kommune kan du også bidrage aktivt gennem ordningen Klimaambassadører. Du kan lade dig inspirere af alle de gode initiativer, vi allerede har søsat i Furesø Kommune.

   

 • Mindre affald og mere genbrug på tværs af kommunens borgere og virksomheder

  I Furesø skal vi se affald som en værdifuld ressource. Derfor skal vi blive endnu bedre til at genbruge materialer på tværs af borgere og virksomheder.

  Det sker allerede i dag gennem målrettet samarbejde mellem kommune, foreninger og erhvervsliv om cirkulær økonomi – herunder om genbrugs- og reparationsvirksomheder.

  Affald og ressourcer på tværs er et projektarbejde, der er igangsat af region Hovedstaden i 2018 med det formål at bidrage til mere cirkulær økonomi. Genbrugsstationer og frivillige foreninger som Gate 21, Repair Café, Spejdernes Genbrug.

  Folkekirkens Nødhjælp og Røde Kors løfter også i flok for at knække affaldskurven i Furesø Kommune.

  Som borger eller virksomhed kan du også bidrage til at reducere affald, ændre forbrugsmønstre og dele viden om og lyst til grøn omstilling ved at deltage i Klimafamilier eller Klimapartner.

DK2020 Godkendt
Godkendelseslogo fra C40 for Klimaplan 2022-2050 for Furesø Kommune.
Del: