Spar på energien, pengene og gør en indsats for klimaet

I november måned afholder Spar Energi og Klimasekretariatet i Furesø Kommune 7 arrangementer hvor deltagerne kan få konkrete råd og anbefalinger til at spare energi. Det er forskelligt hvad man kan som boligejer og lejer samt om man har oliefyr eller ønsker at energirenovere sin bolig. Derfor er der fire forskellige temaer.

Spar på energien, pengene og gør en indsats for klimaet

Seneste nyt om klima

Spar Energi Møder
Nyhed

Gratis viden: Spar på energien og pengene og gør en indsats for klimaet

I november og december giver Spar Energi og Klimasekretariatet i Furesø Kommune dig få konkrete råd og anbefalinger til at spare energi i boligen. Mød…

Brændeovn
Nyhed

Brændeovne: Fyr korrekt og hjælp miljøet og naboen

Fyrer du korrekt, kan du fjerne hovedparten af de partikler i røgen fra din brændeovn, som er skadelige for sundheden. Samtidig forebygger du gener ov…

Banner
Nyhed

Energibesparelser i Furesø

Furesø står - som resten af Danmark, midt i en energikrise. Vores udgifter til varme og elektricitet stiger voldsomt. Og vi ser ind i en vinter, hvor…

Furesø Ungeklimaråd

Furesø Ungeklimaråd er de unges vej til klimapolitisk indflydelse. Rådet er et rådgivende organ for Byrådets politikere, og samtidig er det en ungeorganisation, der i fællesskab inspirerer andre unge til at fremme klimadagsordenen.

Furesø Ungeklimaråd

Klimavision for Furesø – en CO2-neutral kommune i 2030

I Furesø Kommune har vi en fælles vision og ambitiøse klimamål:

CO2-neutral kommune i 2030 (vi udleder ikke mere CO2, end vi optager)

CO2-negativ udledning i 2035 (vi optager mere CO2, end vi udleder)

Klimarobust i 2050 (vi er rustede mod fremtidens klimaforandringer).

Vi tror på, at vi kan lykkes, når alle bidrager med initiativer, handlinger og adfærd, der skaber et grønnere Furesø. Arbejdet er allerede begyndt. Du kan også være med. Lad os sammen realisere vores klimavision for Furesø. Download Klimaplanen (PDF)

Klimaforum og Klimafolkemøde

Vores indsatser for klima og miljø evalueres løbende i en nyetableret organisation, Klimaforum. I Klimaforum er relevante aktører samlet i en bred organisering, og medlemmerne repræsenterer hele kommunens geografi.

På et årligt Klimafolkemøde i Furesø Kommune præsenterer Klimaforum resultater, nye initiativer og fremdrift i vores Klimaplan. Her kan alle interesserede få grøn inspiration og viden.

Information, uddannelse og deltagelse

Den grønne omstilling sker, når vi alle bidrager til at finde og skabe løsninger i fællesskab. Det kræver vidensdeling, oplysning, undervisning og fællesskaber på kryds og tværs.

Her finder du en oversigt over alle de grønne initiativer og sociale fællesskaber i Furesø Kommune, som du kan blive en del af og bidrage til.

Bliv inviteret med til events og arrangementer

I Furesø Kommune kan du deltage i en række spændende arrangementer og events om klima, miljø og grøn omstilling. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag en invitation, hver gang der sker noget spændende i Furesø-kalenderen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet.

Indsatser og tiltag – hvordan kommer vi sammen i mål?

Her kan du dykke ned i de indsatser og tiltag, vi i fællesskab har fokus på for at nå vores mål om at være en CO2-neutral kommune i 2030. De dækker i alt seks områder.

Energi Klima Forside

Energioptimerede bygninger og produktionsanlæg

Vores mål er en CO2-negativ energiforsyning i 2030. For at lykkes skal vi energieffektivisere i bygninger og produktionsanlæg, naturgas- og oliefyr sk…

Elbil Klima Forside

Transport og infrastruktur

Vores mål er en 70 % CO2-reduktion i transportsektoren i 2030. Det kræver flere grønne trafikanter, bedre muligheder for kollektiv transport, fossilfr…

Affald Klima Forside

Affald og genanvendelse

Vores mål er, at 80 % af alt affald genanvendes i 2030 med særligt fokus på plast. Direkte genbrug skal øges med 50 %. For at lykkes skal vi sikre b…

Landbrug Klima Forside

Landbrug og havebrug

Vores mål er at plante 20.000 træer i skove, på landbrugsarealer, i private haver, hos virksomheder og på kommunale arealer. Og vi skal udtage dyrkede…

Indkøb Klima Forside

Indkøb og adfærd

Vores mål er at reducere CO2-udledningen fra varer og tjenester, der forbruges og indkøbes i kommunen. Vi skal bl.a. fremme genbrug og deleøkonomi og…

Klimatilpasning Klima Forside

Klimatilpasning

Vores mål er at sikre kommunen mod vejr og vind som følge af klimaforandringer. Det handler bl.a. om at etablere robuste afløbs- og kloaksystemer for…

Se debatten fra byrådsmødet 29. juni 2022

Er du nysgerrig på, hvad der blev sagt i byrådets debat om klimaplanen på byrådsmødet 29. juni, kan du se optagelserne fra byrådsmødet her.

Lydoptagelser fra byrådsmøder