Klimaplanens mål og visioner

I 2030 skal vi ikke udlede mere CO2, end vi optager, i 2035 skal vi optage mere CO2, end vi udleder, og i 2050 skal vi være rustede mod fremtidens klimaforandringer. Vi tror på, at vi kan lykkes, når alle bidrager med initiativer, handlinger og adfærd, der skaber et grønnere Furesø. Arbejdet er allerede begyndt. Du kan også være med. Lad os sammen realisere vores klimavision for Furesø.

Læs Klimaplan 2022-2050 for Furesø Kommune

Dyk ned i klimaplanens indsatsområder, og lær om, hvordan du kan bidrage:

Energi Klima Forside

Energioptimerede bygninger og produktionsanlæg

Vores mål er en CO2-negativ energiforsyning i 2030. For at lykkes skal vi energieffektivisere i bygninger og produktionsanlæg, naturgas- og oliefyr sk…

Elbil Klima Forside

Transport og infrastruktur

Vores mål er en 70 % CO2-reduktion i transportsektoren i 2030. Det kræver flere grønne trafikanter, bedre muligheder for kollektiv transport, fossilfr…

Affald Klima Forside

Affald og genanvendelse

Vores mål er, at 80 % af alt affald genanvendes i 2030 med særligt fokus på plast. Direkte genbrug skal øges med 50 %. For at lykkes skal vi sikre b…

Landbrug Klima Forside

Landbrug og havebrug

Vores mål er at plante 20.000 træer i skove, på landbrugsarealer, i private haver, hos virksomheder og på kommunale arealer. Og vi skal udtage dyrkede…

Indkøb Klima Forside

Indkøb og adfærd

Vores mål er at reducere CO2-udledningen fra varer og tjenester, der forbruges og indkøbes i kommunen. Vi skal bl.a. fremme genbrug og deleøkonomi og…

Klimatilpasning Klima Forside

Klimatilpasning

Vores mål er at sikre kommunen mod vejr og vind som følge af klimaforandringer. Det handler bl.a. om at etablere robuste afløbs- og kloaksystemer for…

Furesø Ungeklimaråd

Furesø Ungeklimaråd er de unges vej til klimapolitisk indflydelse. Rådet er et rådgivende organ for Byrådets politikere, og samtidig er det en ungeorganisation, der i fællesskab inspirerer andre unge til at fremme klimadagsordenen.

Vær med

Grøn Fællesspisning

Kom og vær en del af en hyggelig aften, hvor du får inspiration til din klimavenlige hverdag via Klimamad-workshop og SparEnergi-oplæg.

SparEnergi-oplæg: Du lærer om, hvordan du kan spare energi og reducere din elregning!

26.01.23(2)

Klimamad-workshop: Dygtige køkkenrådgivere guider dig i at tilberede klimavenlig, sund og økologisk mad, som vi efterfølgende spiser sammen.

Seneste nyt om klima

Grøn Fællesspisning (1)
Nyhed

Kom til gratis grøn fællesspisning

Klimabevægelsen inviterer til Klimacafe om klimavenlig mad og fødevareproduktion og om, hvordan vi undgår madspild. Det foregår som en workshop fredag…

Klimafamilie, Mikkel Har Købt Elcykel Og Godt Regntøj
Pressemeddelelse

Furesø Kommune søger syv nye Klima-familier i almene boliger

Borgere i almene boliger i Furesø Kommune kan nu blive klimafamilie og få en unik mulighed for at mindske deres klimaaftryk og spare penge. Det foregå…

4. Klasse På Solvangskolen Spiser Frokost Af Eget Madspild
Nyhed

”Tænk, at man kan lave så dejlig mad af rester”

4. klasses elever viser vejen til at reducere madspild. Som led i Solvangskolens  temauge gik eleverne i madkundskabskøkkenet og kokkererede deres ege…

Genbrugs Krea Workshop

Information, uddannelse og deltagelse

Den grønne omstilling sker, når vi alle bidrager til at finde og skabe løsninger i fællesskab. Det kræver vidensdeling, oplysning, undervisning og fællesskaber på kryds og tværs.

Her finder du en oversigt over alle de grønne initiativer og sociale fællesskaber i Furesø Kommune, som du kan blive en del af og bidrage til.

Klimaforum

Vores indsatser for klima og miljø evalueres løbende i en nyetableret organisation: Klimaforum.

I Klimaforum er relevante aktører samlet i en bred organisering, og medlemmerne repræsenterer hele kommunens geografi.

Klimafolkemøde

På et årligt Klimafolkemøde i Furesø Kommune præsenterer Klimaforum resultater, nye initiativer og fremdrift i vores Klimaplan. Her kan alle interesserede få grøn inspiration og viden via debatter, workshops, film, udstillinger m.m.

Sæt kryds i kalenderen den 28. september 2023, for der går Furesø Klimafolkemøde 2023 af stablen på Farum Bytorv.

Bliv inviteret med til events og arrangementer

I Furesø Kommune kan du deltage i en række spændende arrangementer og events om klima, miljø og grøn omstilling. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag en invitation, hver gang der sker noget spændende i Furesø-kalenderen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Se debatten fra byrådsmødet 29. juni 2022

Er du nysgerrig på, hvad der blev sagt i byrådets debat om klimaplanen på byrådsmødet 29. juni, kan du se optagelserne fra byrådsmødet her.

Lydoptagelser fra byrådsmøder