I Varmeplanen er den samfundsmæssige værdi i områderne gennemgået, og positive værdier danner grundlag for udarbejdelse af projektforslag. Når projektforslagene er vedtaget i byrådet kan udbud og anlæg påbegyndes.

Varmeplan for Furesø Kommune 2022 er en rammeplan, der beskriver situationen i foråret 2022. Ønsket var, at udbygningen, og dermed udfasningen af naturgas, skulle ske hurtigt. Dette har vist sig at være vanskeligt at leve op af flere grunde. Men fjernvarmen kommer, det er bare et kæmpe projekt, der er mere udfordrende end forudset.

Det tager typisk 1 år, fra et projektforslag er udarbejdet og vedtaget til man kan begynde anlægsarbejdet. Forsyningsselskaberne skal lave udbud og finde entreprenører. I alle kommuner er situationen den samme. Voldsomt stigende anlægspriser og mangel på arbejdskraft er en udfordring fordi alle kommuner gerne vil udbygge fjernvarmen samtidig.

I Furesø Kommune står Farum Fjernvarme for fjernvarmeudbygningen i den nordlige del af kommunen, mens Værløse Varmeværk og Vestforbrænding står for fjernvarmeudbygningen i den sydlige del af kommunen. Fjernvarmeselskaberne har planer for udvidelse af forsyningen som vises på deres hjemmesider, der løbende opdateres. 

Her på siden kan du også finde opdaterede oplysninger for de områder, som Varmeplanen beskriver. Siderne fortæller, hvad den opdaterede status for planerne i de enkelte er. Også for dit område.

Se Varmeplan 2022

Se bilagsrapport til varmeplanen

Vil du vide mere om planerne for fjernvarmeudbygning?

Og hvad der gælder for dit område? Så læs mere her

Vil du vide mere om fjernvarmeudbygningsplanerne? Så læs mere her:

Del: