Furesø Byråd vedtog i marts 2022 en ny varmeplan, der er et vigtigt afsæt for at nå Furesø Kommunes målsætning om en fossilfri varmeforsyning. Varmeplanen er udarbejdet i et tæt samarbejde med Farum Fjernvarme og Vestforbrænding i koordination med Værløse Varmeværk og udstikker rammerne for udviklingen af den fremtidige varmeforsyning. Formålet med Varmeplan 2021 er at fremme den mest hensigtsmæssige omstilling til fossilfri varme.

Hensigten med varmeplanens områdeudpegning er at informere borgere, boligforeninger og virksomheder om, hvorvidt – og i givet fald hvornår – man kan forvente at blive tilbudt fjernvarme i de kommende år – eller om man i stedet bør kigge i retning af alternative grønne opvarmningsløsninger. Ved klart at pege på fremtidige opvarmningsløsninger kan Furesø Kommune være med til at sikre en hurtigere grøn omstilling. Omstillingen kan også potentielt blive billigere, hvis man ved hurtige og klare udmeldinger kan undgå et ”hullet” fjernvarmenet, som bl.a. kan opstå, hvis borgerne i fjernvarmeegnede områder f.eks. vælger individuelle varmepumpeløsninger.

Overordnet set viser analysen foretaget af Ea Energianalyse, at økonomien i mange områder ligger tæt mellem fjernvarme og individuel opvarmning. Der er potentiale for at udbygge fjernvarmen i en stor del af kommunen, såfremt der kan opnås en tilstrækkelig stor tilslutning. Her har fjernvarmeselskaberne et stærkt fokus på, at borgere og virksomheder skal tilbydes en attraktiv tilslutningspris og betalingsmodel.

Vil du vide mere om fjernvarmeudbygningsplanerne? Så læs mere her:

Varmeplanen har fokus på 18 områder, som er blevet kategoriseret ud fra en trafiklysmodel:

  • Grønne områder forventes at få tilbudt fjernvarme inden 2025.
  • Gule områder afklares nærmere af fjernvarmeselskaberne hurtigst muligt og senest i 2023 og vurderes enten som grønt eller rødt område.
  • Røde områder forventes ikke tilbudt fjernvarme.

Furesø Kommune planlægger efter, at alle gule områder placeres enten i den grønne eller røde kategori så hurtigt som muligt og senest i 2023. Områderne flyttes herefter til grøn eller rød kategori, hvor grønne områder tilbydes fjernvarme inden 2027. Områder, der ikke er kategoriseret som enten grønne, gule eller røde, er ikke blevet screenet forventes ikke at blive tilbudt fjernvarme.

Opdatering 23. marts 2022: Vestforbrænding har med vedtagelsen af Varmeplan 2030 meldt ud, at de gule områder i Kirke Værløse, Dalsø Park, Jonstrup og Værløse Nord er blandt de delområder, som Vestforbrænding arbejder for at kunne fjernvarmeforsyne fra 2022-2030. Når anlægsplanerne ligger klar i løbet af foråret, vil kommende fjernvarmekunder kunne få en indikation på hvilket år/tidspunkt, de kan forvente at få tilbudt fjernvarme. Læs mere om Vestforbrændings fjernvarmeudbygningsplaner.

De lyseblå områder forsynes allerede i dag med fjernvarme, mens der foreligger godkendte projektforslag for de mørkeblå områder. Læs mere om de godkendte projektforslag her.

fjernvarme, fjernvarmeudbygning, varmeplan

Målsætningen om en fossilfri energi- og varmeforsyning fordrer en CO2-neutral fjernvarmeproduktion, hvilket Furesø Kommune og fjernvarmeselskaberne arbejder aktivt for parallelt med den kommende fjernvarmeudbygning.

Varmeplanen består af en hovedrapport samt en bilagsrapport. Varmeplanen erstatter dele af den strategiske energiplan 2011, mens Furesø Kommunes kommende DK2020-plan vil erstatte de øvrige dele af den strategiske energiplan 2011.

Vil du vide mere om planerne for fjernvarmeudbygning?

Så læs mere her

Se Varmeplan 2022

Se bilagsrapport til varmeplanen

Del: