Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo

Furesø Kommune har udarbejdet en indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo.

I indsatsplanen for bekæmpelse af bjørneklo kan du blandt andet læse om bekæmpelsesmetoder. 

Del: