Furesø Kommune har en vedtaget Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Furesø Kommune. Formålet med indsatsplanen er at udrydde planten i hele kommunen. Planen skal være med til at sikre de flotte resultater af den bekæmpelse, som frivillige, lodsejere og kommunen har udført i mange år.


Indsatsplanen giver alle lodsejere pligt til at bekæmpe bjørneklo på egen grund. Den indeholder tidsfrister og en vejledning i, hvordan bjørnekloen bekæmpes mest effektivt.