Handlingsplan for Grøn Omstilling 2019-2020

Furesø Kommune har vedtaget Handlingsplan for Grøn Omstilling 2019-2020.

I 2019 og 2020 lægger vi særlig vægt på at understøtte borgernes, foreningernes og virksomhedernes indsats for grøn omstilling.