Du kan læse mere på nedenstående links
Handlingsplan for Grøn Omstilling her 
status over resultaterne i 2019 og 2020 her
Status over resultaterne i 2021

Læs mere her
Forbruget af strøm, vand, varme og brændstof er reduceret markant. Det er lykkedes ved at skabe et godt samarbejder på tværs af kommunen, hvor de energikyndige på rådhuset har sikret, at det centralt styrede varmeforbrug er reduceret uden for åbningstid og i ferier og ikke mindst at der laves tekniske forbedringer.

På arbejdspladserne sætter 100 miljø- og klimaambassadører klimaet på dagsordenen. De er nøglepersoner i indsatsen for, at reducere det overflødige forbrug med klimarigtig adfærd i hverdagen, at indføre affaldssortering, etablere og dyrke økologiske haver i daginstitutioner og skoler og ikke mindst i at udvikle og afholde konkurrencer der motiverer elever, ansatte og brugere til at slukke for strøm og varme når arbejdspladsen forlades.

Særligt skolerne er aktive og i 2019 og 2020 har eleverne på fem skoler er taget ansvar for, at deres klasselokale efterlades med lys, projektor og pc’ere slukket og at affaldet er sorteret og båret ud.

Indsatsen for klimarigtig adfærd gælder også før og efter skole og daginstitutionstid. Børnene motiveres til at cykle så deres forældre lader bilen stå, så børnene kan få sunde transportvaner i hverdagen og reducere CO2 udledningen og trængslen omkring skolen og daginstitutioner.

De ansatte har også gjort en indsats for den grønne mobilitet og I 2019 kørte kommunens 120 klimacykler over 140.000 km i arbejdstiden, samtidig bruger flere ansatte egne biler til kørsel i arbejdstiden.

Borgerne kører mere på cykel og bruger kombinationsrejser mere, på de strækninger, hvor der er opsat gode cykelparkeringsforhold, hvilket er konstateret på supercykelstien Værløse-ruten, dvs. Fiskebækvej og Ballerupvej. Og udviklingen med mere grøn mobilitet fremmes med udarbejdelsen en ny trafik og mobilitetsplan.

Biavler Med Publikum

Din grønne omstilling

Går du rundt med en ide til grøn omstilling, som du gerne vil inspirere andre med, vil vi gerne hjælpe.