Energiplanlægning i hovedstadsregionen - Energi på Tværs

Furesø Kommune deltager i Energi på Tværs med Region Hovedstadens andre 28 kommuner. Projektet skal vise vejen mod 100% vedvarende energi i 2050. Konkret forventes projektet at give følgende resultater:

  • En fælles energivision for hovedstadsregionen
  • Energiscenarier frem til 2050
  • Anbefalinger til regulering og organisering af strategisk energiplanlægning
  • Kapacitetsopbygning
  • Styrkede tværkommunale energisamarbejder og energiplaner blandt kommuner og forsyningsselskaber
  • Implementeringsplaner der kan realisere strategisk energiplanlægning i kommunerne.

Furesø Kommunes strategiske energiplan

Furesø Kommunes strategiske energiplan omfatter en hovedrapport og en bilagsrapport, der viser, hvordan energiforsyningen i kommunen kan fremtidssikres. Det har været en forudsætning i udarbejdelsen af planen, at klimamålsætningen i Furesø Kommune om at være 100% baseret på vedvarende energi inden for en årrække, skulle imødekommes.

Planen lægger op til, at der over hele linjen

  • skal samarbejdes på kryds og tværs mellem borgere, erhvervsliv, forsyningsselskaber og kommune, hvis den fremtidige energiforsyning i Furesø Kommune skal være fleksibel, sikker og baseret på vedvarende energikilder.
  • skal spares på energien både i de kommunale bygninger, i boligerne og i erhvervslivet.
  • skal konverteres til fjernvarme, hvor det er samfundsøkonomisk rentabelt, og at fjernvarmen skal være. baseret på vedvarende energikilder så som affaldsforbrænding, biomasse eller geotermi.
  • skal arbejdes på, at elforsyningen skal gøres CO2-neutral.

Planen viser, hvor er mulighed for etablering af ny fjernvarmeforsyning i kommunen. En del af planens potentielle fjernvarmeområder er allerede udbygget i både Farum og Værløse.

Planen kommer endvidere med et bud på de investeringer i forsyningssystemer og energibesparelser, der skal foretages. Her står omlægning til vedvarende energikilder centralt, med affaldsvarme fra Vestforbrænding i Værløse og fjernvarme baseret på biomasse og geotermi i Farum.

Termostat På Radiator COLOURBOX854047[1]

Høring af varmeplan 2021

Furesø Byråd har den 29. september 2021 besluttet at sende forslag til Varmeplan 2021 i offentlig høring. I henhold til Varmeforsyningslovens § 3 stk.…

Seneste nyt om energi
Gadelygte, Farum Hovedgade
Pressemeddelelse

11.000 gadelamper udskiftes til LED-lys

I november gik Furesø Kommune i gang med at udskifte den aldrende vejbelysning til moderne og miljøvenlig LED-belysning af høj kvalitet. Over tre år s…

Fjernvarmerør På Kollekollevej I 2012
Nyhed

Fjernvarme på vej til to områder i Farum Vest

Furesø Byråd har den 24. november 2021 besluttet at godkende to projektforslag for udbygning af fjernvarmenettet i Farum Vest

Energimarkedsplads 2019 - Borgere fik gode råd og ideer på Energimarkedspladsen i 2019. Der er Energimarkedsplads 2020 tirsdag den 25. februar.
Nyhed

Vi søger: Lokale håndværkere til Energimarkedsplads 2022

Lokale håndværkere og konsulenter, der kan levere ydelser til at fremme energireduktion i boliger, inviteres til at deltage i Furesø Kommune Energimar…

Elladestander Og Delebil, Furesø Rådhus, elbil, 2017
Nyhed

Arrangement: Om tilskud til ladestandere i almene boligforeninger, ejerforeninger og andelsforeninger

På Furesø Rådhus den 18. november kl. 15-17 kan du høre mere om muligheden for at søge tilskud til opsætning af ladestandere i boligforeninger.

Furesø Kommunes byvåben
Pressemeddelelse

Mere fjernvarme skal sikre grønnere varme til Furesøs borgere

Furesøs varmeforsyning skal være 'fossilfri' i 2035. For at understøtte det indgår Furesø Kommune, Farum Fjernvarme og Vestforbrænding en samarbejdsaf…

Solcelleanlæg

Status på handleplan for Grøn Omstilling

Furesø Kommunes er lykkedes med en gennemgribende grøn omstilling og har opnået en CO2 reduktion på 56 procent. Klimabelastningen fra Furesø Kommune e…