Energiplanlægning i hovedstadsregionen - Energi på Tværs

Furesø Kommune deltager i Energi på Tværs med Region Hovedstadens andre 28 kommuner. Projektet skal vise vejen mod 100% vedvarende energi i 2050. Konkret forventes projektet at give følgende resultater:

  • En fælles energivision for hovedstadsregionen
  • Energiscenarier frem til 2050
  • Anbefalinger til regulering og organisering af strategisk energiplanlægning
  • Kapacitetsopbygning
  • Styrkede tværkommunale energisamarbejder og energiplaner blandt kommuner og forsyningsselskaber
  • Implementeringsplaner der kan realisere strategisk energiplanlægning i kommunerne.

Furesø Kommunes strategiske energiplan

Furesø Kommunes strategiske energiplan omfatter en hovedrapport og en bilagsrapport, der viser, hvordan energiforsyningen i kommunen kan fremtidssikres. Det har været en forudsætning i udarbejdelsen af planen, at klimamålsætningen i Furesø Kommune om at være 100% baseret på vedvarende energi inden for en årrække, skulle imødekommes.

Planen lægger op til, at der over hele linjen

  • skal samarbejdes på kryds og tværs mellem borgere, erhvervsliv, forsyningsselskaber og kommune, hvis den fremtidige energiforsyning i Furesø Kommune skal være fleksibel, sikker og baseret på vedvarende energikilder.
  • skal spares på energien både i de kommunale bygninger, i boligerne og i erhvervslivet.
  • skal konverteres til fjernvarme, hvor det er samfundsøkonomisk rentabelt, og at fjernvarmen skal være. baseret på vedvarende energikilder så som affaldsforbrænding, biomasse eller geotermi.
  • skal arbejdes på, at elforsyningen skal gøres CO2-neutral.

Planen viser, hvor er mulighed for etablering af ny fjernvarmeforsyning i kommunen. En del af planens potentielle fjernvarmeområder er allerede udbygget i både Farum og Værløse.

Planen kommer endvidere med et bud på de investeringer i forsyningssystemer og energibesparelser, der skal foretages. Her står omlægning til vedvarende energikilder centralt, med affaldsvarme fra Vestforbrænding i Værløse og fjernvarme baseret på biomasse og geotermi i Farum.

I marts 2022 har Furesø Byråd vedtaget Varmeplan 2022, der erstatter dele af den strategiske energiplan 2011. Varmeplan 2022 indeholder en opdateret status for varmeforsyningen og en analyse af potentialet for fjernvarmeudbygning samt en plan for realiseringen heraf. De øvrige dele af den strategiske energiplan 2011 vil blive erstattet af Furesø Kommunes kommende DK2020-plan.

Seneste nyt om energi
Louise Piester
Nyhed

Louise Piester ny centerchef i Furesø

Efter samtaler, tests og opløb med dygtige kandidater er det nu officielt. Louise Piester tiltræder den 1. oktober i stillingen som centerchef for Cen…

Vedtagelse Af Klimaplan 2022 2050 Med Joachim Hjorting Og Karin Alsø Som Suppleanter 2
Pressemeddelelse

Furesø Byråd tiltræder ambitiøs klimaplan som den første kommune i DK2020-partnerskabet

Furesø Kommune har netop vedtaget en samlet klimaplan, der både sikrer en CO2-neutral kommune inden 2030 og ruster kommunen til fremtidens klimaforand…

Spar på energien, Energistyrelsen, vasketøj
Nyhed

Sommerens bedste spareråd

I højsommeren er der energibesparelser at hente, selvom det ikke er den mest energislugende sæson på året. Kom godt i gang allerede nu ved at følge de…

Hestetangsvej
Nyhed

Energirådgivning direkte ind i dit hus

Furesø Kommune tilbyder, at grundejerforeninger og andelsforeninger kan få besøg af en energirådgiver, som efter et oplæg kommer på besøg i fl ere af…

Furesø Kommunes byvåben
Pressemeddelelse

Mere fjernvarme skal sikre grønnere varme til Furesøs borgere

Furesøs varmeforsyning skal være 'fossilfri' i 2035. For at understøtte det indgår Furesø Kommune, Farum Fjernvarme og Vestforbrænding en samarbejdsaf…

Solcelleanlæg

Status på handleplan for Grøn Omstilling

Furesø Kommunes er lykkedes med en gennemgribende grøn omstilling og har opnået en CO2 reduktion på 56 procent. Klimabelastningen fra Furesø Kommune e…