Affaldsplanen 2013-2024 indeholder følgende tre målsætninger:

1. Ressourcerne (råstoffer, energi mv.) skal ud af affaldet

En af de største globale udfordringer er, at visse ressourcer er begrænsede. Vi skal frasortere de dele af affaldet, som kan bruges, for at begrænse denne ressourceknaphed – men i høj grad også for at medvirke til et sundt miljø, da genanvendelse er godt for både miljø og CO2-regnskab.

2. Problemstofferne skal ud af affaldet

Mange produkter indeholder stoffer, som kan forurene det øvrige affald – og miljøet. Vi skal frasortere de problematiske stoffer og sikre specialbehandling af denne type affald, inden det ødelægger muligheden for genanvendelse af det resterende affald og skaber uhensigtsmæssige effekter på sundhed og miljø.

3. Kommunikation som skaber handling

Kommunikation er grundstenen i alle kommunens indsatser. Vi skal sikre, at vores kommunikation – lige fra dialogen til informationen – inspirerer brugerne til handling.

Til hver målsætning hører et antal indsatsområder.

Seneste nyt om affald
Affald Klima Forside
Nyhed

Mad- og drikkekartoner skal sammen med plastaffald

Fra midten af september skal du lægge dine mad- og drikkekartoner sammen med plastaffaldet.

Affaldscontainere Tokammersystem
Pressemeddelelse

Nyt affaldsregulativ skal øge genbruget i Furesø

Furesø Byråd vedtog onsdag det nye Regulativ for husholdningsaffald. Regulativet sætter rammerne for, hvad borgere og grundejere skal gøre med affald…

Affaldscontainere Tokammersystem
Nyhed

Undgå lugt eller fluer i affaldet om sommeren

Måske kender du til det, at spanden med madresterne kan komme til at lugte i sommervarmen? Heldigvis er der en række ting, du selv kan gøre, for at un…

Ballerup Affaldsløsning 10 Fraktioner Overblik
Pressemeddelelse

I høring: Sådan skal du snart sortere affaldet

Furesø Byråd sender Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i offentlig høring. Det nye regulativ beskriver, hvad borgere og grundejere skal gøre…

Del: