Furesø Kommunes reklame- og sponsorpolitik indeholder retningslinjer for sponsering og brug af reklamer og fokuserer blandt andet på:

  • at Furesø Kommune ønsker at sælge reklameplads og modtage sponsorstøtte, som er etisk i overensstemmelse med kommunens målsætning og kommunens fastsatte politikker
  • at Furesø Kommune indgår reklame- og sponsoraftaler med respekt for kommunens neutralitet i forhold til borgere, leverandører m.v. og kommunens varetagelse af saglige hensyn
  • at Furesø Kommunes opsætning af udendørs reklamer sker under hensyntagen til særlige bymæssige eller arkitektoniske kvaliteter og
  • at Furesø Kommune ikke ønsker at reklamere for sundhedsskadelige produkter eller produkter der kan medvirke til en usund livsstil.

Kontakt

Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4012

E-mail kommunikation@furesoe.dk
(Journalisthenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Del: