Hvis I taler andre sprog end dansk i jeres hjem, er I en tosproget familie. Som forældre skal I sørge for, at jeres barn kommer i gang med at lære dansk, senest når det er tre år gammelt.

Furesø Kommune har pligt til at hjælpe jer med denne opgave, hvis I har brug for det.

Bestemmelserne vedr. arbejdet med tosprogede børn i dagtilbud står i Serviceloven § 11.

Hvordan kan du støtte dit barn sprogligt?

Alle forældre er forpligtigede til at lære deres børn at tale og kommunikere med andre mennesker. Dagtilbuddet og senere skolen har selvfølgelig et medansvar, men forældrene har den tidligste og den vigtigste rolle.

 • Tosprogede børn derhjemme

  I hjemmet kan I hjælpe jeres barn til at få et godt sprog på både modersmål og dansk på flere måder. For eksempel:

  • Tal meget med dit barn på det sprog, I taler i jeres hjem. Modersmålet er et meget vigtigt fundament, når jeres barn skal lære dansk.

  • Tal med dit barn, allerede mens det er helt lille. Det er din opgave at præsentere den store verden for dit barn.
   
  • Tal om de ting, der omgiver jer.

  • Tal om ting, I oplever sammen.

  • Læs bøger for dit barn – I kan låne bøger på mange sprog på børnebiblioteket.

  • Fortæl historier for dit barn – f. eks. om din egen barndom

 • Tosprogede børn der går i dagtilbud

  De fleste børn i Furesø kommune begynder i dagtilbud, når de er mellem 1 og 3 år gamle. I dagtilbuddet lærer børnene mange af de færdigheder, der er nødvendige at kunne for at få en god start i skolen. 

  Personalet i dagtilbuddet sprogvurderer børnene og lærer børnene dansk under vejledning af kommunens tosprogskonsulent. Da det tager længere tid at lære to sprog, kan det være nødvendigt, at personalet gennemfører særlige aktiviteter med nogle af børnene for at fremskynde udviklingen. Det kunne f. eks. være aktiviteter i små grupper, så det er lettere for børnene at blive set og hørt. Det er forældrenes opgave og pligt at sørge for, at barnet møder op i dagtilbuddet til disse aktiviteter.

 • Tosprogede børn der ikke går i dagtilbud

  Sundhedsplejen og tosprogskonsulenten i Furesø Kommune arbejder sammen om at finde frem til tosprogede børn, der ikke går i dagtilbud. 

  Forældrene til tosprogede børn, der ikke går i dagtilbud, vil blive kontaktet af kommunens tosprogskonsulent, senest når barnet er 3 år gammelt. Tosprogskonsulenten vil sprogvurdere barnet og tale med forældrene om, hvordan kommunen kan hjælpe til, således at barnet kommer i gang med at lære dansk. Hvis tosprogskonsulenten vurderer, at barnet har brug for hjælp til at lære dansk, er det forældrenes opgave og pligt at modtage tilbuddet. Tilbuddet kan f. eks være 15 timer ugentlig sprogstimulering i et særligt sprogtilbud i kommunen.

 • Tosprogede børn og skolestart

  Når børn begynder i skole, skal de kunne:

  • indgå i samtaler med både børn og voksne
  • lytte til fortælling og oplæsning
  • fortælle om oplevelser og erfaringer
  • indgå i fællesskaber med andre børn

  Tosprogede børn skal ved skolestart være i gang med udvikling af disse færdigheder på både deres modersmål og på dansk.