Derfor har vi formuleret et fælles læringssyn for hele 0-18 års området. 
Det udtrykker en fælles forståelse af: 

  • hvordan børn og unge lærer 

  • hvordan vi som pædagogiske medarbejdere understøtter børn og unges læring og progression

Tre pejlemærker

Centralt i de fælles læringssyn står tre pejlemærker, som vi kan holde ny forskning nye metoder og ny praksis op imod, når vi udvikler og kvalificerer det pædagogiske arbejde. 

  1. Børn og unges læring udtrykt i faglige, personlige og sociale kompetencedimensioner 

  2. Fokus på børn og unges progression 

  3. Feedback og feedforward som integrerede metoder i pædagogiske forløb og læringsforløb

Det fælles læringssyn for 0-18 års området er udarbejdet af Center for Dagtilbud og Skole i tæt dialog og samarbejde med skole- og områdelederne. Det er forelagt Børne- og Skoleudvalget og implementeres i perioden 2017-2019.

Læs hele folderen i PDF-filen nederst på siden.

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Del: