Hvad betyder et fælles syn på dannelse for børn, unge og forældre?

Børn, unge og forældre i Furesø skal opleve en rød tråd i samarbejdet mellem dagtilbud, FFO, skole og hjem. Dialoger i samarbejdet vil sætte fokus på børn og unges læring, progression og udvikling i forhold til deres faglige, personlige og sociale kompetencer – og på det langsigtede mål for deres læring og udvikling, deres dannelse. Samarbejdet er med til at understøtte læring og dannelse på tværs af hjem og læringsfællesskaber i dagtilbud, FFO og skole og inddrager børn og unges hverdagsliv.

At blive til nogen i små og store fællesskaber

Børn og unge indgår hver dag i små og store fællesskaber, der har betydning for deres dannelse og for, hvilke mennesker, de udvikler sig til. Børn og unge vokser op i et samfund, som er præget af forandringer, der sker hastigt og med stor betydning for menneskers liv og fællesskaber. Det kræver, at børn og unge har forankret værdier og viden, så de kan træffe valg og indgå i forpligtende demokratiske fællesskaber. I Furesø Kommune ser vi det langsigtede mål for børn og unges læring og udvikling i vores dannelsesformål:

Børn og unge dannes, når de deltager engageret i forpligtende fællesskaber og forankrer normer, værdier og viden i deres personlighed, såvel kognitivt som kropsligt. Værdier, der skaber retning og sætter børn og unge i stand til at agere som hensynsfulde, nysgerrige, kritiske, fejlmodige, ansvarsfulde, demokratiske mennesker i både den nære og den globale verden og med forståelse for menneskets samspil med naturen.

Naturdannelse i Furesø Kommune

Naturdannelsesrejsen er en del af Furesøs fælles lærings- og dannelsessyn og har til formål at sikre, at børn og unge i Furesø lærer at forstå samspillet mellem naturen og mennesket gennem inddragelse af den lokale natur i undervisningen.

Dannelse og læring

Dannelsesformålet udtrykker det langsigtede mål for børn og unges læring og udvikling. Dannelsesformålet
hænger sammen med det fælles læringssyn, der beskriver, hvordan børn og unge lærer og dannes, og hvordan pædagogiske medarbejdere i dagtilbud, FFO og skole tilrettelægger og støtter børn og unges læring og dannelse.


Tre kendetegn

Tilrettelæggelse af pædagogisk aktiviteter og læringsmiljøer i dagtilbud, FFO og skole samt undervisning i alle skolens fag, sigter mod dannelsesformålet så alle børn og unge i Furesø kendetegnes ved at være:

Kendetegn
Tre kendetegn

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Del: