I Furesø har vi til stadighed fokus på at sikre koordinerede og sammenhængende overgangsforløb for børn og unge. Det kan du læse om i Furesø Kommunes mål og principper for den gode overgang. Et element i dette arbejde er en kanon for overgangen mellem børnehave og FFO/skole. Idéen med en fælles kanon i er, at alle børn i Furesø får fælles erfaringer og oplevelser, de kan inddrage i de nye fællesskaber i overgangsforløbene.

Børnene vil også helt konkret opleve en udvikling i, hvad de hver især kunne, da de gik i børnehave og hvad de kan, når de starter i skolen.

Temaet for de kommende år er ”Den nære omverden: Furesø”. Det er hentet i Furesø Kommunes børne- og ungepolitik ”Ambitioner og muligheder for alle”. Kanonen bygger på de pædagogiske læreplaner for dagtilbud og fælles mål for børnehaveklassen. Den understøtter de mål og principper for en god overgang, der gælder i Furesø Kommune med elementer som genkendelighed, tryghed og sammenhæng.

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000