Børne- og Ungepolitikkens fokusområder og overordnede målsætninger er formuleret på baggrund af mangfoldige inputs fra workshops, arbejdsgrupper og en høring. Her har medarbejdere, forældre og unge deltaget.

Politikken indeholder de politiske målsætninger for, hvad Furesø Kommune vil opnå. Den beskriver de overordnede rammer på seks områder, som vi vil fokusere på:

  • Demokrati & Medborgerskab

  • Læring & Læringsmiljøer

  • Fællesskab & Inklusion

  • Forældre & Forældresamarbejde

  • Faglig indsats & Sammenhænge

  • Den generelle forbyggende indsats

Politikken henvender sig både til borgere, forældre og bestyrelser på børne- og ungeområdet, men i høj grad også til kommunens medarbejdere.

Bliv pædagog i Furesø Kommune

Furesøs børn skal have de bedst mulige vilkår og muligheder i livet. Vil du også arbejde med pædagogisk udvikling i et af Furesøs dagtilbud?

Lotte Culmbach Larsen, pædagog i Paletten, fortæller om tidlig opsporing og refleksion
Regitze, afdelingsleder i Børnehuset Lyngholm, fortæller om sparring og tværfagligt samarbejde
Del: