Principperne i proceduren for opstilling af mobilantenneanlæg, som kommunen vil lægge vægt på i sagsbehandlingen og afveje indbyrdes er:

  • Tidssvarende telekommunikation i hele kommunen.

  • Begrænse antallet af antenne- og mastepositioner mest muligt.

  • Skjule, camoufleres eller indpasse antenner, master, bærerør og teknikhuse så diskret som muligt i omgivelserne.

Generelt om master

En mast kan ikke blive opført uden tilladelse fra grundejeren og en byggetilladelse fra Furesø Kommune. Sagsbehandlingen af master og antenneanlæg sker på baggrund af Byggeloven, Planloven og/eller Masteloven.

Hvis du vil vide mere

Vil du vide mere om love og regler, teleoperatørernes fremtidsplaner, stråling og meget mere, kan du finde mere info i Mastedatabasen og Masteloven.

Kontakt

Plan og Byg

Stiager 2
3500 Værløse

mandag-tirsdag og torsdag-fredag 12:30-13:30
Tlf. 72354000

 

 

Del: