Kravene til kommunens nye lokalplaner handler om emner som:

  • at bygge tættere i byzonen

  • at prioritere gående og cyklende i kombination med kollektiv transport, og 

  • at undgå udendørs belysning, der påvirker omgivelserne negativt

Disse krav er til en vis grad fleksible. Det vurderes ved udarbejdelse af hver lokalplan, hvilke krav der er relevante for det område, der er omfattet.

Kravene til bæredygtighed, når kommunen selv er bygherre samt i kommunalt støttet byggeri og ved salg af kommunale grunde handler om emner som: 

  • lavenergibyggeri

  • bæredygtighedscertificering af byggeri > 500 m2, efter kriterier, der er udviklet til danske forhold

  • intelligent sti- og vejbelysning

Del: