Arkitektur og byrum er de fysiske omgivelser i byerne, som vi færdes i og bruger hver dag. Det er bygninger og deres udformning, og det er de offentlige uderum. Både de store linier og detaljerne har betydning for vores oplevelse af kvalitet, identitet og funktion. Bygninger, gader, torve og pladser i byernes centerområder, naboens carport og lyset på cykelstien, stien langs søen, boldbanerne ved idrætshallen og meget mere har indflydelse på om byerne fungerer og om borgerne trives. 

Strategien er et værktøj, der:

  • formidler baggrunden for god arkitektur i bebyggelser og byrum og betydningen her af i vores hverdag.

  • danner grundlag for byplanlægningen, med sin stillingtagen til eksisterende arkitektur og det lokale særpræg i Furesøs forskellige områder.

  • afdækker de elementer i de fysiske omgivelser, som vi gerne vil beholde og forstærke, samtidig med at Furesø kommune fortsat udvikles til en bæredygtig og moderne forstad.

 

Del: