Seneste nyt om byggeri og byudvikling
Furesø Kommunes byvåben
Nyhed

Tilladelse og godkendelse: Bygge- og oplagsplads ved Værket ved Søndersø

Furesø Kommune har givet landzonetilladelse efter planloven og miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven til at etablere en midlertidig bygge- og…

Flyvestationen slette
Nyhed

Nyt anlæg for rensning af afværgevand i Sydlejren

Furesø Kommune har på baggrund af VVM-screening truffet afgørelse om, at projektet med forbedret rensning af afværgevand i Sydlejren på den tidligere…

Kort over lokalplan 138
Nyhed

Forslag til Lokalplan 138 i Hareskovby

Byrådet vedtog den 25. september 2019 at offentliggøre Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017.

Furesø Kommunes byvåben
Nyhed

Offentliggørelse af Lokalplan 132.1

Furesø Kommune har den 27. september 2019 offentliggjort Forslag til Lokalplan 132.1 for kontor- og boligbyggeri på Kollekollevej.

Del: