Byrådet vedtog d. 27. april 2022 en ny udbuds- og indkøbspolitik for kommunen. Politikken er en strategisk rammesætning til at opnå Byrådets mål og indgår som et naturligt redskab i arbejdet med at drive kommunen effektivt. Politikken skal sikre gennemsigtighed på området for kommunens leverandører.

Hvilke områder er der fokus på i politikken?

I udbuds- og indkøbspolitikken er der udvalgt 4 strategiske fokusområder, som der skal arbejdes målrettet med i de kommende år. Disse er:

  • Miljø og bæredygtighed
  • Styrkede indkøbsfællesskaber
  • Udbud af tjenesteydelser
  • Digitalisering og effektivisering

Derudover er der fokus på at arbejdet med at styrke samarbejdet mellem Furesø Kommune og de lokale erhvervsforeninger skal fortsætte. Kommunen og Furesøs erhvervsforeninger skal samarbejde om den grønne omstilling, og kommunen skal understøtte de små og mellemstore leverandører i at byde ind på kommunens opgaver.

Hvad lægges der vægt på i kommunens indkøb?

Hvert år indkøber Furesø Kommune varer og tjenesteydelser for ca. 775 mio. kr. Med den indkøbsvolumen og købekraft har kommunen et ansvar for at indtænke den grønne omstilling i foretagelse af indkøb. Ved at stille både miljø- og klimakrav i kommunens kontrakter, samt krav om socialt ansvar og overholdelse af bl.a. arbejdsklausuler, påvirker kommunen gennem udbud og indkøb leverandører og markedet. Når det skal vurderes hvad der er det mest fordelagtige indkøb, skal kommunen forholde sig til både miljø, kvalitet, service og pris.

Kontakt

Udbud og Kontraktstyring

Stiager 2

3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000

E-mail: Indkoeb@furesoe.dk