Med udbuds- og indkøbsstrategien får borgere, potentielle leverandører og medarbejdere et overblik over, hvordan Furesø Kommunes udbud behandles strategisk i kommunen.

Hvert år indkøber Furesø Kommune for ca. 1,1 mia. kr. Heraf ca. 450 mio. kr. målrettet bygge- og anlægsområdet, øvrige tjenesteydelser og vareindkøb. Med den indkøbsvolumen og købekraft skal kommunen kunne købe bedst og billigst og samtidig stille krav til leverandører, når det vurderes hensigtsmæssigt.

Hvorfor sender vi opgaver i udbud?

Furesø Kommune vil at sikre, at borgerne får den bedst mulige service og kvalitet for pengene. For Furesø Kommune er det ikke afgørende, om en opgave varetages af kommunen eller af private leverandører - det afgørende er, at opgaven løses bedst og billigst.

Hvilke opgaver må en kommune sende i udbud?

De fleste kommunale opgaver kan varetages af private leverandører. Dog kan myndighedsopgaver som hovedregel ikke løses af private. Dette gælder f.eks. visitationsopgaver.

Endvidere kan det i lovgivningen være fastsat, at en opgave skal udføres af kommunalt ansatte. Det gælder eksempelvis undervisning i folkeskolen.

Kontakt

Udbud og Kontraktstyring

Stiager 2

3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000

E-mail: Indkoeb@furesoe.dk