Byrådet vedtog d. 27. april 2022 en ny udbuds- og indkøbspolitik for kommunen. Politikken er en strategisk rammesætning til at opnå Byrådets mål og indgår som et naturligt redskab i arbejdet med at drive kommunen effektivt. Politikken skal sikre gennemsigtighed på området for kommunens leverandører.

Hvilke områder er der fokus på i politikken?

I udbuds- og indkøbspolitikken er der udvalgt 4 strategiske fokusområder, som der skal arbejdes målrettet med i de kommende år. Disse er:

  • Miljø og bæredygtighed
  • Styrkede indkøbsfællesskaber
  • Udbud af tjenesteydelser
  • Digitalisering og effektivisering

Derudover er der fokus på at arbejdet med at styrke samarbejdet mellem Furesø Kommune og de lokale erhvervsforeninger skal fortsætte. Kommunen og Furesøs erhvervsforeninger skal samarbejde om den grønne omstilling, og kommunen skal understøtte de små og mellemstore leverandører i at byde ind på kommunens opgaver.

Hvad lægges der vægt på i kommunens indkøb?

Hvert år indkøber Furesø Kommune varer og tjenesteydelser for ca. 775 mio. kr. Med den indkøbsvolumen og købekraft har kommunen et ansvar for at indtænke den grønne omstilling i foretagelse af indkøb. Ved at stille både miljø- og klimakrav i kommunens kontrakter, samt krav om socialt ansvar og overholdelse af bl.a. arbejdsklausuler, påvirker kommunen gennem udbud og indkøb leverandører og markedet. Når det skal vurderes hvad der er det mest fordelagtige indkøb, skal kommunen forholde sig til både miljø, kvalitet, service og pris.

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI)

I forbindelse med udarbejdelse af den nye udbuds- og indkøbspolitik, indmeldte Furesø Kommune sig i Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, også kaldet POGI. POGI udarbejder indkøbsmål som medlemmerne skal indarbejde i deres udbud, indkøb og kontrakter. Medlemmerne af POGI er offentlige instanser. Et tiltag for at indarbejde indkøbsmålene er, blandt andet at medlemmer skal udarbejde en plan for, hvordan man skal indfri og indarbejde POGIs indkøbsmål, i egne udbud, indkøb og kontrakter.

Du kan læse mere om POGI og deres arbejde på www.denansvarligeindkober.dk/pogi

Kontakt

Udbud og Kontraktstyring

Stiager 2

3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000

E-mail: Indkoeb@furesoe.dk