Det kan for eksempel være, fordi du udover kontakten til Jobcentret har et samarbejde med familieområdet, socialområdet eller er under genoptræning i Kommunen. Sammenhængende borgerforløb er søsat med budget 2016 under et udviklingsprojekt: "Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber".

 

Én indgang og én samlet borgerplan

Med afsæt i din eller familiens plan for fremtiden, jeres samlede udfordringer og ressourcer knytter vi indsatser sammen på tværs af fagområder. Vi samler indgangen til kommunen og ansvaret for at beskrive din plan hos én person, der bliver din borgerkonsulent. Og vi samler ansvaret for sagsbehandling og koordinering hos en tværgående sagsbehandler. Vi gør det, fordi en mere enkelt kontakt til kommunen frisætter dine ressourcer og gør dig til aktiv kaptajn i en samlet plan målrettet job og uddannelse.

Frikommuneforsøg åbner nye muligheder for én samlet plan sammen med borgeren

Sammen med 8 andre nordsjællandske kommuner har Furesø Kommune opnået en række lovgivningsmæssige fritagelser gennem et frikommuneforsøg. Fritagelserne betyder reelt, at vi gør op med et bureaukrati, der betyder at borgere med sammensatte udfordringer kan møde op mod 5 adskilte sagsbehandlere og endnu flere adskilte planer.

De konkrete fritagelser omhandler:

  • Ret til at udarbejde en samlet plan for familier eller enkeltpersoner, der samler øvrige planer og udgør samme retskrav som den sociale handleplan, plan for rehabilitering, barnets plan, plan for sygedagpengemodtagere, min plan med mere.

  • Ret til at lægge beskæftigelsesindsatsen hos myndighedssagsbehandlere i andre forvaltningsenheder end jobcentret.

  • Mere frihed i forhold til proces og formkrav ved opfølgning. Flere slags samtaler kan holdes under et, men med samme krav om hyppig opfølgning som i gældende lovgivning. 

Læs frikommunevedtægten og få en formaliseret oversigt over de forsøgsparagraffer Furesø Kommune tilslutter eller find det konkrete lovgrundlag for frikommuneforsøget her:

  • Frikommunevedtægten

  • Lov om frikommunenetværk

  • Tillæg til lov om frikommunenetværk

  • Bekendtgørelse om frikommuneforsøg 2 på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Fritagelser i frikommuneforsøget ændrer ikke på involverede borgeres ret til serviceydelser.

Budgetaftalen 2016 har banet vejen

I Balancekataloget for 2016 indgår tema 5 Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber. Effektiviseringsforslaget indebærer, at der sker en reducering af bevillinger på samlet brutto 6 mio. kr. i årlige budgetter samt investering i tiltag hen over 3 år (1 mio. kr. pr. år). Med temaet sættes fokus på at skabe processuelle, organisatoriske og faglige forbedringer samt styrket omkostningsstyring på tværs af Center for Børn og Voksne, Jobcenter og Center for Social og Sundhed. Formålet er, at voksne borgere opnår øget selvhjulpenhed og undgår offentlig forsørgelse samt at børnene opnår mere stabil tilknytning til skole og dagtilbud.

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14