I stedet for præcise måltal for beskæftigelsen har aftaleparterne valgt at beskrive de fælles handlinger, som de ønsker, skal være centrum for samarbejdet de næste to år.

”Vi har et rigtig godt samarbejde, hvor en aftale, der bygger på forpligtende og konkrete indsatser, er et naturligt næste skridt. Det gælder fx fokus på verdensmål, fælles nedbringelse af CO2 samt skolernes samarbejde med erhvervslivet. Derfor er vi godt tilfredse med den aftale, som byrådet nu har godkendt,” udtaler formand for Furesø INDUSTRI, Mogens Brusgaard.

Aftale i forlængelse af erhvervsklimaundersøgelser

Partnerskabsaftalen kommer i forlængelse af en række undersøgelser af det lokale erhvervsklima i Furesø. I starten af december viste den årlige undersøgelse fra Dansk Industri, at flere virksomheder var interesseret i at anbefale andre at etablere sig i kommunen. Og efterfølgende viste en lokal udført undersøgelse blandt 349 virksomheder, at tilfredsheden var størst blandt de virksomheder, som havde en dialog og samarbejde med kommunen.

”Vi bygger videre på et rigtig godt samarbejde med denne aftale, hvor vi får beskrevet, hvordan vi skal styrke kommunens indkøb blandt de lokale virksomheder i Furesø. Det var et væsentligt resultat af de to undersøgelser, der er gennemført, at samarbejdet omkring udbud og indkøb skulle styrkes, så det er vi glade for er præciseret i den nye aftale,” fortæller formand for Furesø Erhvervsforening, Birgit Ritter.

Stadig samarbejde om rekruttering

Selvom Covid19 har sat dagsordenen, så er rekrutteringen af nye medarbejdere til lokale virksomheder i samarbejde med Jobcentret stadig en vigtig del af aftalen. En række ledige vil fremover være i fokus i samarbejdet blandt andet ikke-vestlige kvinder, borgere med funktionsnedsættelse samt ny-ledige akademikere.

”Vi skal ikke glemme, at selv i en tid med Covid19, så er der virksomheder, der har brug for at rekruttere, og når vi forhåbentlig snart får åbnet mere op for samfundet, så skal vi som kommune stå parat til at hjælpe virksomhederne med at få de helt rigtige medarbejdere, samtidig med at vores ledige borgere oplever, at de kan bidrage til fællesskabet,” udtaler formand for Furesø Kommunes Udvalg for beskæftigelse og erhverv, Hasan Yilmaz (A).

Partnerskabsaftalen bliver et af de faste omdrejningspunkter for samarbejdet i Erhvervskontaktudvalget, som er det faste dialogforum mellem erhvervsliv og Furesø Kommune.

Du kan finde partnerskabsaftalen her.

 

Mogens Brusgaard, Furesø Industri
Birgit Ritter, Furesø Erhvervsforening
Underskrivelse af partnerskabsaftalen. Fra venstre: Hasan Yilmaz (A), formand for Udvalg for beskæftigelse og erhverv. Ole Bondo Christensen (A), borgmester. Birgit Ritter, formand Furesø Erhvervsforening. Mogens Brusgaard, formand Furesø INDUSTRI
Hasan Yilmaz (A), formand for Udvalg for beskæftigelse og erhverv. Ole Bondo Christensen (A), borgmester. Birgit Ritter, formand Furesø Erhvervsforening. Mogens Brusgaard, formand Furesø INDUSTRI

Partnerskabsaftale om erhverv og beskæftigelse 2021-22

mellem Furesø INDUSTRI, Furesø Erhvervsforening og Furesø Kommune

Farum Bytorv

Erhvervs- og handelsforeninger

Furesøs erhvervs- og handelsforeninger er aktive, har et stærkt sammenhold blandt deres medlemmer og bidrager til at sætte dagsorden for udviklingen.

Hasan Yilmaz (A), formand for Udvalg for beskæftigelse og erhverv. Ole Bondo Christensen (A), borgmester. Birgit Ritter, formand Furesø Erhvervsforening. Mogens Brusgaard, formand Furesø INDUSTRI
Pressemeddelelse

Ny partnerskabsaftale mellem erhvervsliv og Furesø Kommune

Furesø Byråd har godkendt en ny toårig partnerskabsaftale med det lokale erhvervsliv, og dermed fortsætter det tætte samarbejde. Aftalen skærper bland…

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14