Borgmester, Ole Bondo Christensen (A), og viceborgmester Lars Carstensen (C) siger tak til de mere end 500 borgere, som deltog i udviklingen af Furesø Kommunes 2030-mål og succeskriterier.

Furesø Byråds otte mål for 2030 er konkretiseret i en række succeskriterier. Succeskriterierne handler blandt andet om natur og grøn omstilling, lokale uddannelsesmiljøer og studieboliger, flere lokale job og iværksættere, levende byer, en styrkelse af foreningernes rolle og meget andet.

I efteråret 2020 inviterede byrådet borgerne til dialog om udformningen af succeskriterierne. Der blev inviteret til gæstebud i borgernes egne hjem, som 62 borgere med samlet 362 gæster takkede ja til.

Der blev inviteret til pop-up borgermøder (som dog blev aflyst af grund af situationen med corona og i stedet erstattet af et live-streamet borgermøde).

Samtidig kunne alle borgere deltage online via deltag.furesoe.dk. Det benyttede 224 borgere sig af med sammenlagt 264 ideer, 132 kommentarer og 950 stemmer.

Se eller gense borgermødet om 2030 målene for Furesø Kommune

Borgermøde om 2030 mål den 18. november 2020
Furesø flag, Beskåret Stort
Pressemeddelelse

Byråd og borgere har sat sigtelinjer for Furesø frem mod 2030

Omkring 500 borgere har bidraget til Furesøs otte 2030-mål. Dermed er der sat en dagsorden for Furesø, der rækker 10 år frem i tiden