2030-mål
 • Natur, biodiversitet og klima

  I 2030 er Furesø en kommune, hvor vi passer på vores natur, har en øget biodiversitet og en markant mindre CO2 udledning, fordi vi samarbejder med erhvervsliv og borgere om langsigtede, innovative miljø- og klimaløsninger.

 • Mindre ulighed

  2030 er Furesø en kommune med færre socialt udsatte, en høj beskæftigelsesfrekvens samt en forbedret sundhedsprofil for alle befolkningsgrupper.

 • God velfærd

  I 2030 går Furesø foran for at sikre det gode børneliv og en tryg alderdom

 • Flere unge i Furesø

  I 2030 er Furesø en kommune, hvor flere unge vælger at bo, leve og uddanne sig.

 • Samarbejde om stærke fællesskaber

  I 2030 samarbejder Furesø med foreninger og civilsamfund om stærke fællesskaber og borgerdrevne løsninger inden for velfærd, kultur-, idræts- og fritidsområdet.

 • Velfungerende boligområder

  I 2030 er Furesø en kommune med gode boliger for alle alders- og indkomstgrupper og med velfungerende boligområder og lokalsamfund.

 • Lokalt arbejdsliv og levende byliv

  I 2030 er Furesø en kommune med flere lokale arbejdspladser og iværksættere samt med levende bymidter og et godt handelsliv i både Farum og Værløse.

 • Forbedret regional infrastruktur

  I 2030 er Furesø godt på vej til at have løst udfordringerne med den regionale infrastruktur i samarbejde med region, stat og nabokommuner

Del: