Gå til sidens indhold

1. viceborgmester Preben S. Pettersson

Udvalgsposter

Bestyrelser, råd og nævn

 • Formand for valgstyrere ved valgsteder i Furesø Kommune
 • Delegeret ved Kommunernes Landsforening
 • Medlem af Skovhuset Søndersøs bestyrelse
 • Medlem af bestyrelsen for Egnsteatret Undergrunden
 • Medlem af Erhvervskontaktudvalget
 • Repræsentant ved Kommunernes Landsforening, repræsentantskabet
 • Repræsentant ved Trafikselskabet Movia
 • Repræsentant ved HMN Naturgas I/S
 • Stedfortræder for borgmester Ole Bondo Christensen, som repræsentant ved Beredsskabskommissionen
 • Stedfortræder for borgmester Ole Bondo Christensen, som repræsentant ved Kredsrådet vedr. politiets virksomhed
 • Personlig stedfortræder for borgmester Ole Bondo Christensen ved Valgbestyrelsen ved kommunale valg
 • Personlig stedfortræder for borgmester Ole Bondo Christensen ved Valgbestyrelsen ved folketingsvalg og folkeafstemninger
Preben Sandberg Pettersson (A). Medlem af Furesø Byråd 2018 - 2021
Preben Sandberg Pettersson (A). Medlem af Furesø Byråd 2018 - 2021
Furesøen, Oprørt Vand, Per Wessel

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Powerpoint, rød

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.

Kontakt

Preben S. Pettersson

1. viceborgmester

Gruppeformand for Socialdemokratiet

Vestre Allé 35
3500  Værløse
Mobil: 7216 5007
E-mail: psp@furesoe.dk

Menu