Udvalgsposter

Bestyrelser, råd og nævn

  • Formand for valgstyrere ved valgsteder i Furesø Kommune
  • Delegeret ved Vestforbrænding
  • Personlig stedfortræder for Gustav Juul (V) ved Valgbestyrelsen ved kommunale valg
  • Personlig stedfortræder for Gustav Juul (V) ved Valgbestyrelsen ved folketingsvalg og folkeafstemninger 
Lars Carpens (V). Medlem af Furesø Byråd 2018 - 2021
Lars Carpens (V). Medlem af Furesø Byråd 2018 - 2021
Oprørt vand omkring badebro i Furesøen

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Powerpoint, rød

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.

Vederlag og honorarer

Du kan læse nærmere om de vederlag og honorarer, byrådsmedlemmerne har modtaget.

Kontakt

Lars Carpens

Garnisonsvej 44, 3. sal
3520 Farum
E-mail: lcar@furesoe.dk
Mobil: 2530 3387