Udvalgsposter

Bestyrelser, råd og nævn

  • Medlem af Furesø Handicapråd
  • Medlem af Lokalrådet
  • Delegeret ved Kommunernes Landsforening
  • Formand valgstyrere ved valgsteder i Furesø Kommune
  • Medlem af Valgbestyrelsen ved kommunale valg
  • Medlem af Valgbestyrelsen ved folketingsvalg og folkeafstemninger
  • Valgstyrer ved valgsteder i Furesø Kommune
Furesøbad, sommer

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Plakat Og Folder I Holder

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.

Vederlag og honorarer

Du kan læse nærmere om de vederlag og honorarer, byrådsmedlemmerne har modtaget.

Jesper Larsen (V). Medlem af Furesø Byråd
Jesper Larsen (V). Medlem af Furesø Byråd

Kontakt

Jesper Larsen

Poppel Allé 51
3500 Værløse
jla1@furesoe.dk