Udvalgsposter

Bestyrelser, råd og nævn

  • Medlem af Furesø Handicapråd
  • Medlem af Lokalrådet
  • Delegeret ved Kommunernes Landsforening
  • Formand valgstyrere ved valgsteder i Furesø Kommune
  • Medlem af Valgbestyrelsen ved kommunale valg
  • Medlem af Valgbestyrelsen ved folketingsvalg og folkeafstemninger
  • Valgstyrer ved valgsteder i Furesø Kommune
Furesøbad, sommer

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Plakat Og Folder I Holder

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.

Vederlag og honorarer

Du kan læse nærmere om de vederlag og honorarer, byrådsmedlemmerne har modtaget.

Kontakt

Jesper Larsen

Poppel Allé 51
3500 Værløse
jla1@furesoe.dk