Udvalgsposter

Bestyrelser, råd og nævn

  • Medlem af Folkeoplysningsudvalget 
  • Bestyrelsesmedlem i Hovedstadsregionens- og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidl. HMN Naturgas I/S)
  • Stedfortræder for Hasan Yilmas i bestyrelsen for Farum Fjernvarme a.m.b.a.
  • Stedfortræder i Musikskolebestyrelsen
  • Personlig stedfortræder for Ole Bondo Christensen (A) i Valgbestyrelsen ved kommunale valg
  • Personlig stedfortræder for Ole Bondo Christensen (A) i Valgbestyrelsen ved folketingsvalg og folkeafstemninger
  • Valgstyrer ved valgsteder i Furesø Kommune
  • Personlig stedfortræder for Øjvind Vilsholm (Ø) ved Kommunernes Landsforening, delegeretmøde
Oprørt vand omkring badebro i Furesøen

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Powerpoint, rød

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.

Vederlag og honorarer

Du kan læse nærmere om de vederlag og honorarer, byrådsmedlemmerne har modtaget.

Kontakt

Jesper Dyhrberg

Bringetoften 24
3500 Værløse
E-mail: Jsd6@furesoe.dk

 

Tlf.: 4242 7061

Del: