Udvalgsposter

Bestyrelser, råd og nævn

  • Medlem af Folkeoplysningsudvalget 
  • Bestyrelsesmedlem i Hovedstadsregionens- og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidl. HMN Naturgas I/S)
  • Stedfortræder for Hasan Yilmas i bestyrelsen for Farum Fjernvarme a.m.b.a.
  • Stedfortræder i Musikskolebestyrelsen
  • Personlig stedfortræder for Ole Bondo Christensen (A) i Valgbestyrelsen ved kommunale valg
  • Personlig stedfortræder for Ole Bondo Christensen (A) i Valgbestyrelsen ved folketingsvalg og folkeafstemninger
  • Valgstyrer ved valgsteder i Furesø Kommune
  • Personlig stedfortræder for Øjvind Vilsholm (Ø) ved Kommunernes Landsforening, delegeretmøde
Jesper Dyhrberg (F), Medlem af Furesø Byråd
Furesøbad, sommer

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Plakat Og Folder I Holder

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.

Vederlag og honorarer

Du kan læse nærmere om de vederlag og honorarer, byrådsmedlemmerne har modtaget.

Kontakt

Jesper Dyhrberg

Bringetoften 24
3500 Værløse
E-mail: Jsd6@furesoe.dk

 

Tlf.: 4242 7061

Del: