Udvalgsposter

Bestyrelser, råd og nævn

Henrik Poulsen (A). Medlem af Furesø Byråd 2018 - 2021
Henrik Poulsen (A). Medlem af Furesø Byråd 2018 - 2021
Oprørt vand omkring badebro i Furesøen

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Powerpoint, rød

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.

Vederlag og honorarer

Du kan læse nærmere om de vederlag og honorarer, byrådsmedlemmerne har modtaget.

Kontakt

Henrik Poulsen

Ryttervænget 51
3520 Farum
E-mail: hpo@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5008